חדשות היום

אורביט מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2019

אורביט טכנולוג’יס (ת”א: אורביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019 ומדווחת על המשך צמיחת שורת ההכנסות לצד מעבר לרווח רבעוני.

הכנסות אורביט ברבעון הראשון של 2019 רשמו עלייה של 19% והסתכמו ב-12 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 10.1 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירות מוצרי החברה.

צבר ההזמנות, נכון לסוף חודש מארס השנה, עומד על 58.9 מיליון דולר. החברה ממשיכה לחזק את מיצובה בתחום מערכות ניהול תקשורת ושמע במטוסים וכן בתחום מערכות תקשורת לווינים לפלטפורמות ניידות, ובאמצע חודש מאי השנה דיווחה על הזמנה משמעותית מחברת רפאל, לאספקת מערכות עקיבה קרקעיות מסוג AL-4018  ומערכות תקשורת לווינית מוטסות מסוג MPT87  בהיקף של כ-5.57 מיליון דולר.

הרווח הגולמי של אורביט ברבעון החולף עמד על 4.1 מיליון דולר (33.7% מסך ההכנסות), עלייה ניכרת של 53% לעומת רווח גולמי של 2.63 מיליון דולר (26.1% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2018. הגידול בשיעור הרווח הגולמי נובע הן מגידול במכירות והן מתמהיל מכירות בעל רווחיות גבוהה יותר ברבעון הראשון השנה.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון השנה עמד על 607 אלף דולר, בהשוואה להפסד של 507 אלף דולר ברבעון הראשון אשתקד. המעבר לרווחיות תפעולית נובע בעיקר מגידול בהכנסות וברווח הגולמי.

הרווח הנקי של אורביט הגיע ל-348 אלף דולר ברבעון הראשון השנה, לעומת הפסד נקי של 718 אלף דולר ברבעון הראשון אשתקד. בחברה מסבירים את המעבר לרווח נקי בגידול הן בשורת ההכנסות והן ברווח הגולמי.

בן ויינברגר, מנכ”ל אורביט, אמר בהתייחסו לתוצאות: “אורביט מסכמת רבעון חזק עם עלייה ניכרת בהכנסות ל-12 מיליון דולר ומעבר לרווח נקי רבעוני לעומת הפסד ברבעון המקביל ב-2018. אנחנו ממשיכים ליישם בהצלחה אסטרטגיה עסקית המתמקדת בפרויקטים איכותיים המתבטאים בהסכמים ארוכי טווח עם שחקנים מהגדולים והמובילים בעולם עם מיקוד בתחום התעופה האזרחית והצבאית”.

תגובות סגורות