אורביט מדווחת על המשך שיפור ניכר בתוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2019

צמיחה בהכנסות ל-13.3 מיליון דולר;

זינוק חד ברווח הנקי ל-1.1 מיליון דולר;

הבעת אמון מצד קרן פימי, הגדילה החזקותיה בחברה ל-41.86%

אורביט דיווחה החודש על קבלת הזמנה של 2.3 מיליון דולר במסגרת שיתוף הפעולה החדש עם Inmarsat, מחברות הלוויין הגדולות בעולם

נתניה, ישראל, 24 בנובמבר 2019 – אורביט טכנולוג’יס (ת”א: אורביט) העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכות עקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019 ומדווחת על המשך צמיחה בהכנסות לצד גידול ברווחיות וברווח הנקי.

הכנסות אורביט ברבעון השלישי של 2019 רשמו עלייה של 10% והסתכמו ב-13.3 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 12.1 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירות מוצרי החברה. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 מדווחת החברה על גידול של כ-19% בהכנסות ל-38.5 מיליון דולר שנבע מצמיחה בכל הטריטוריות בהן פועלת החברה, והושפע בעיקר מגידול בהכנסות ממכירת מוצרים ובהכנסות ממתן שירות.

הרווח הגולמי של אורביט ברבעון השלישי של 2019 עמד על 4.03 מיליון דולר (30.3% מסך ההכנסות), לעומת רווח גולמי של 3.9 מיליון דולר (32.3% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הגולמי בכ-12 מיליון דולר, גידול של 23% בהשוואה לרווח הגולמי בתקופה המקבילה הנובע מגידול במכירות וכן מתמהיל מכירות בעל רווחיות גבוהה יותר.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי השנה עמד על 1.27 מיליון דולר, כ-9.6% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי של 712 אלף דולר, כ-5.9% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הגיע הרווח התפעולי ל-2.8 מיליון דולר, גידול של פי יותר משלושה בהשוואה לרווח תפעולי של 833 אלף דולר בתקופה המקבילה. הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר מגידול בהכנסות וברווח הגולמי.

הרווח הנקי של אורביט רשם זינוק חד ועמד על 1.14 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 580 אלף דולר ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיע הרווח הנקי ל-2.2 מיליון דולר, גידול של 250% בהשוואה לרווח נקי של 616 אלף דולר בתקופה המקבילה. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול במכירות, ברווח הגולמי וברווח התפעולי.

צבר ההזמנות נותר גבוה ונאמד בכ-48.2 מיליון דולר.

ההון העצמי – 25.3 מיליון דולר, כ-52% מסך המאזן.

בעלת השליטה קרן פימי מימשה לאחרונה את מלוא האופציות לרכישת 2,400,00 מניות החברה במחיר למניה של 7.5 שקלים (צמוד לשער החליפין של הדולר) וכנגד תמורה כוללת בסך של כ-17.9 מיליון שקל. לאחר המימוש, תחזיק קרן פימי כ-41.86% מההון המונפק והנפרע של החברה (בנטרול מניות רדומות).

בהמשך להסכם המסגרת ארוך הטווח שחתמה השנה אורביט עם Inmarsat, אחת מחברות תקשורת הלוויינים הגדולות בעולם, דיווח החודש אורביט על קבלת הזמנה נוספת למערכות תקשורת לוויינים מוטסת בסך של כ-2.3 מיליון דולר לאספקה במהלך 2020.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות