חדשות היום

אמת מיחשוב רוכשת את חברת Network Allies האמריקאית תמורת 4.9 מיליון דולר ומאיצה את אסטרטגיית הצמיחה בחו”ל

Network Allies הינה חברה צומחת ורווחית עם מחזור מכירות של כ-27 מיליון דולר ולקוחות OEM בשוק האמריקאי

רכישה זו מצטרפת לרכישה קודמת שביצעה אמת מיחשוב בתחום ה-OEM באנגליה ולרכישת זמינגו טכנולוגיות שהרחיבה את פעילות הקבוצה בתחום המוצרים הדיגיטליים  

אמת מיחשוב, מחברות ה-IT המובילות בישראל, מדווחת כי התקשרה, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה בארה”ב, בהסכם לרכישת השליטה בחברת Network Allies LLC האמריקאית תמורת 4.9 מיליון דולר. הרכישה תאפשר לאמת מיחשוב להיכנס לראשונה לפעילות בשוק ה-IT האמריקאי, והינה חלק מאסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בחו”ל באמצעות רכישות בשווקי יעד מרכזיים. העסקה כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים.

ל-Network Allies פעילות צומחת ורווחית בתחום תכנון, ייצור, אינטגרציה ומכירה של פתרונות מיחשוב עבור לקוחות OEM בארה”ב עם מחזור מכירות של כ-27 מיליון דולר ב-2018. רכישה זו מצטרפת לרכישות קודמות של אמת מיחשוב ובכללן חברת ECA Services באנגליה ולרכישת חברת זימנגו טכנולוגיות.

בהתאם להסכם רוכשת אמת מיחשוב 70% מהון המניות המונפק והנפרע של Network Allies, כשבמועד השלמת העסקה ישולם סך של 2.975 מיליון דולר, ובמהלך השנה העוקבת להשלמת העסקה ישולם עוד סך של 1.925 מיליון דולר במספר פעימות. בהתאם להסכם, יתרת ההון העצמי של החברה הנרכשת לתאריך 31 בדצמבר 2019 לא יפחת מסך של 3.55 מיליון. בנוסף לתשלום התמורה האמורה, התחייבה אמת מיחשוב להעמיד ערבות כנגד אשראי בנקאי של Network Allies בסך של כ-7.7 מיליון דולר. צפוי כי התמורה תמומן באמצעות ניצול מסגרת אשראי מול גוף מוסדי, העומדת לרשות אמת מיחשוב.

Network Allies התאגדה בשנת 2002 במדינת דלוואר שבארה”ב, ופועלת בעיקר ממשרדים ואתר ייצור מרכזי באזור בוסטון, מסצ’וסטס שבארה”ב. בחברה מועסקים כ-35 עובדים ובתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה מחזור מכירות של כ-21 מיליון דולר עם רווח תפעולי של כ-1.5 מיליון דולר ורווח לפני מס של 1.2 מיליון דולר. השותפים אשר מחזיקים בתפקידי מפתח בחברה הנרכשת ערב העסקה, יישארו שותפים בחברה גם לאחר השלמת העסקה והתחייבו שלא להתחרות בחברה.

 יואב ויינברג, מנכ”ל קבוצת אמת מיחשוב: “מזה כשנה אנו בוחנים אפשרות לכניסה לפעילות בשוק ה-IT הצומח בארה”ב, ורכישת Network Allies מהווה הזדמנות עסקית חשובה עבורנו התואמת באופן מיטבי את אסטרטגיית הצמיחה שלנו בחו”ל. באמצעות רכישה זו אנו מאיצים משמעותית את יכולתנו לבסס פעילות עסקית צומחת ורווחית בארה”ב תוך מינוף היכולות הקיימות ובסיס הלקוחות של Network Allies ויצירת סינרגיות לפעילות מגזר ה-OEM שלנו ולטכנולוגיות המתקדמות שאנו יודעים להציע ללקוחות. היצע הפתרונות החדש שלנו עשוי לאפשר ל- Network Alliesלהתמודד לראשונה במכרזים בתחום ה-OEM מול לקוחות עסקיים גדולים יותר בארה”ב, מהלך שיוכל להשיא ערך לבעלי המניות. בכוונתנו להמשיך ולבחון רכישות סינרגטיות נוספות ואפשרויות לכניסה לשווקי יעד מרכזיים נוספים, במודל דומה”.

א.מ.ת מיחשוב דיווחה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 על צמיחה בשני מגזרי הפעילות עם גידול של 17.4% בהכנסות מגזר תשתיות מיחשוב וגידול של 13.5% בהכנסות מגזר ה-OEM. מתחילת השנה הכריזה החברה על דיבידנד בהיקף כולל של 13.9 מיליון שקל.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות