ראדא תעשיות אלקטרוניות מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו לשיא של 15.1 מיליון דולר, זינוק של 73% ביחס לאשתקד

מאשררת את התחזית לשנת 2020 להכנסות של מעל ל- 65 מיליון דולר, תוך כדי המשך צמיחה רבעונית

נתניה, ישראל, 19 במאי, 2020 – ראדא תעשיות אלקטרוניות בע”מ (NASDAQ: RADA), מובילה עולמית בפיתוח וייצור מכ”מים טקטיים לכוח המתמרן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2020.

תמצית תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020

  • השקעות עבר ונוכחיות מניחות את הבסיס לצמיחה חזקה, תוך גידול של 73% בהכנסות שהסתכמו לשיא של 15.1 מיליון דולר;
  • רווח גולמי יציב בגובה 36%;
  • רווח נקי של 170 אלף דולר ו- EBITDA מתואם של 863 אלף דולר;
  • מפעל הייצור בארה”ב החל באספקות ללקוחות;
  • מצבת המזומנים של החברה בסוף הרבעון הסתכמה ב- 32.1 מיליון דולר;
  • אישרור תחזית להכנסות של מעל ל- 65 מיליון דולר ב- 2020, תוך כדי המשך צמיחה רבעונית.

תגובת ההנהלה

דב סלע, מנכ”ל ראדא אמר: “בהתבסס על ההזדמנויות המשמעותיות שזיהינו כבר לפני מספר שנים בשוק המכ”מים המיני-טאקטיים, ובעיקר בארה”ב, ביצענו בשנתיים האחרונות השקעות משמעותיות כדי שנוכל לספק את צרכי השוק החזויים ולממש את הפוטנציאל הגלום בו. השקעות אלו מתייצבות כעת ומתחילות להניב פירות. הגענו לרווחיות מוקדם מהצפוי, תוך צמיחה במכירות של כ- 73% ברבעון. הפוטנציאל מתחיל להתממש, ואני מאמין כי זוהי רק ההתחלה. שווקי היעד שלנו עוברים בהדרגה לשלב האספקות הסדרתיות, ואנו צופים כי בחציון השני ייווצר לנו צבר הזמנות לאספקות ב- 2021 ו- 2022, בעיקר בארה”ב. מפעל הייצור שלנו בארה”ב קיבל את תקני ה- ISO הרלוונטיים, והאספקות ממנו ללקוחות בארה”ב החלו.”

מר סלע סיכם: “נכון להיום, ראדא לא חוותה השפעה מהותית על עסקיה בעקבות מגפת וירוס הקורונה. אנו מוגדרים כמפעל תומך ביטחון הן בישראל והן בארה”ב, ולצד נקיטת כל המאמצים לשמירה על עובדינו באופן מוחלט, המשכנו וממשיכים בייצור בשני האתרים במלוא היכולת. הצעדים שנקטנו בכדי להבטיח המשכיות עסקית מלאה, ובכלל זה הגדלת מלאי הרכיבים שלנו, הוכיחו את עצמם. בעוד שקיימת אי ודאות בנוגע להתפתחות המגפה בעולם, ראדא ערוכה לספק את כלל ההזמנות ללקוחותיה כמתוכנן. עם צבר מזומנים של כ- 32 מיליון דולר ושווקי יעד שמדגימים ביקושים הולכים וגוברים, ראדא מעולם לא הייתה בעמדה טובה יותר.”

תמצית תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2020

ההכנסות הסתכמו בכ- 15.1 מיליון דולר, זינוק של 73% בהשוואה להכנסות של כ- 8.7 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

הרווח הגולמי היה כ- 5.4 מיליון דולר (36% מההכנסות), גידול של 71% בהשוואה לרווח גולמי של כ- 3.2 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2019.

רווח תפעולי של כ- 46 אלף דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 558 אלף דולר ברבעון הראשון של 2019.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא היה כ- 170 אלף דולר, בהשוואה להפסד נקי של כ- 485 אלף דולר ברבעון הראשון של 2019.

EBITDA מתואם בגובה של כ- 863 אלף דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם שלילי של כ- 26 אלף דולר ברבעון הראשון של 2019.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 31 במרץ 2020 היתה כ- 32.1 מיליון דולר בהשוואה לכ- 13.8 מיליון דולר בסוף שנת 2019.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות