CloudTech מקבוצת Yael נבחרה להטמעת מערכת CRM ברשות החדשנות

הפרויקט יאפשר לרשות לקבל מידע מהימן על גופים המגישים בקשות למענקים

ולנהל את תהליך המענקים המצטברים לסכום של למעלה ממיליארד שקלים בשנה

  קלאודטק מקבוצת Yael, חברתIT מהמובילות במשק, זכתה במכרז להטמעה של מערכת CRM לניהול תהליכים ברשות החדשנות. הפרויקט שבוצע על גבי פלטפורמת Salesforce יאפשר לרשות לאסוף מידע מדוייק, מהימן ומקיף אודות גורמים וחברות המגישים לה בקשות לקבלת מענקי מחקר ופיתוח בסכום שמצטבר ללמעלה ממילארד שקלים בשנה. כמו כן, תשרת המערכת מאות משתמשים פנימיים האמונים על ניהול הבקשות והטיפול בהן, מאות יועצים חיצוניים ואת אלפי החברות המגישות בקשות לרשות. רשות החדשנות, או בשמה הקודם “המדען הראשי”, היא תאגיד עצמאי סטטוטורי המופקד על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל.

המערכת החדשה תייצר פרסונליזציה של התהליך ושל המידע עבור כל גוף המגיש בקשה למענק כספי מהרשות לחדשנות. פרסונליזציה זו תכלול את כלל תהליכי הבקשות: תהליכי העלאת המסמכים, התעודות והאישורים של מגיש הבקשה, ניהול מערכת של בודקים מקצועיים חיצוניים המספקים חוות דעת על הבקשה והצגת נתוני הוועדה הדנה באישור הבקשה. כמו כן, כולל התהליך את שלב ניהול תקציב הבקשה, חישוב התמורה, ההכנסות האופציונליות וכיוב’. כל זאת, תוך הנגשת המידע על התהליך באמצעות בסיס נתונים אחיד וגמיש, המאפשר את ייעולו והפקת תועלת מרבית ממנו על גבי פלטפורמת Salesforce.

ניבה חזן-יעקבס, מנמ”ר הרשות לחדשנות: “מטרתנו ברשות לחדשנות היא לקדם את פיתוח הסקטור העסקי בישראל דרך השקעה בטכנולוגיות חדשות, תמיכה בפרוייקטי מו”פ של חברות וכן, לסייע לחברות ישראליות להתפתח בחו”ל מול שווקים חדשים בתחומים של תשתיות, טכנולוגיה, חקלאות, רפואה וכיוב’. על מנת להצליח לבחור בפרויקטים בעלי פוטנציאל ההצלחה הגבוה ביותר ובגורמים הראויים ביותר, עלינו לקבל את מקסימום המידע אודותיהם, באופן המעמיק, המהיר והמדויק ביותר שניתן. המערכת החדשה מאפשרת לנו ‘לטרגט’ טוב יותר את החברות אליהן אנחנו מגיעים, לנהל מקצה לקצה את מסלולי הגשת הבקשות למענק מחקר ולנהל באופן איכותי יותר את הבקרה על תהליך הביצוע של כל פרויקט, כמו גם את שלב התמלוגים החוזרים אל הרשות מהכנסותיו”.

אבי אביסרור, מנכ”ל קלאודטק מקבוצת Yael: “המערכת שאנחנו מטמיעים ברשות לחדשנות מנהלת סכומי עתק המחולקים בין פרויקטי מחקר ופיתוח שעליהם מתבסס העתיד של המשק הישראלי. המידע המרוכז במקום אחד ובשפה אחת בהירה, מהווה היום מערכת תפעולית המחליפה 4 מערכות שונות שקדמו לה – פורטל החברות, מערכת המדען, מערכת בודקים ומערכת ניהול תקציב. המערכת תפעל על גבי פלטפורמה אחת שתנהל את כל תהליכי הליבה של הרשות בהליך מסועף הכולל את המסלולים השונים להגשת בקשות מהרשות, המידע שנאסף ממאות ספקים חיצוניים המספקים חוות דעת מקצועיות, המסקנות של וועדת המחקר, פירוט שלבי תקופת הביצוע ועד לניהול התקציב ומערכת התמלוגים. כל זאת, תוך הנגשת מקסימום המידע באופן הדדי, הן לרשות והן למגישי הבקשות”.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות