נובה מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2020

נובה (ת”א: נובה; נאסד”ק: (NVMI דיווחה היום על תוצאות הרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2020.

נקודות עיקריות לרבעון השני 2020

  • הכנסות רבעוניות בסך 62.6 מיליון דולר, בהתאם לתחזית החברה להכנסות שבין 58-66 מיליון דולר.
  • רווח נקי על בסיס GAAP בסך 8.7 מיליון דולר או 30 סנט למניה בדילול מלא, בהתאם לתחזית החברה לרווח שבין 29-43 סנט למניה.
  • רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 13.8 מיליון דולר או 48 סנט למניה בדילול מלא, בהתאם לתחזית החברה לרווח שבין 37-51 סנט למניה.
  • תמהיל הכנסות מאוזן עם חמישה לקוחות עיקריים שתרמו כל אחד מעל 10% לפיזור הגיאוגרפי של הכנסות ממוצרים.
  • שיא בהכנסות ממערכות משולבות, אשר נבע מביקוש גובר לפתרונות משולבים מתקדמים במספר טכנולוגיות ייצור.
GAAP Results ($K)
  Q2 2020 Q1 2020 Q2 2019
Revenues $62,586 $61,022 $51,120
Net Income $8,672 $11,682 $6,468
Earnings per Diluted Share $0.30 $0.41 $0.23
NON-GAAP Results ($K)
  Q2 2020 Q1 2020 Q2 2019
Net Income $13,774 $13,481 $9,007
Earnings per Diluted Share $0.48 $0.47 $0.32

A reconciliation between GAAP operating results and non-GAAP operating results is provided following the financial statements that are part of this release. Non-GAAP results exclude amortization of acquired intangible assets, stock-based compensation expenses, expense related to a transaction made by a financial institution without Company authorization, facilities transition costs, revaluation of long-term liabilities and tax effect of non-GAAP adjustments.

הערות ההנהלה

“תוצאותינו ברבעון השני תואמות את ציפיותינו ואת תחזיות החברה המוקדמות. תוצאות אלה מדגישות את יכולתנו לנווט בהצלחה בסביבה הגלובלית והדינאמית שמושפעת מהתפרצות נגיף ה- COVID-19. הצלחת המהלכים הנחושים שנקטנו לשמירת שרשרת האספקה ויכולות הייצור שלנו, תוך הבטחת רציפות עסקית, ניכרת בהישגנו ברבעון זה. במהלך הרבעון השני המשכנו להוציא לפועל בצורה מיטבית את תוכניותינו והשגנו אבני דרך חשובות בהטמעת מוצרים חדשים אצל מספר לקוחות מובילים” ציין איתן אופנהיים, נשיא ומנכ”ל נובה. “למרות אי הודאות בשווקים, אנחנו ממשיכים להיות ממוקדים בצמיחת החברה תוך מינוף הביקוש הנוכחי היציב למוצרי החברה”.

תחזית ההנהלה לרבעון השלישי 2020

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון השלישי 2020, שיסתיים ב-30 לספטמבר 2020. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

  • הכנסות בטווח של 58-66 מיליון דולר
  • רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 25-39 סנט
  • רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 34-47 סנט

תוצאות כספיות לרבעון השני 2020

ההכנסות ברבעון השני של 2020 הסתכמו ב-62.6 מיליון דולר, עליה של 2.6% בהשוואה לרבעון הראשון של 2020, ועליה של 22.4% בהשוואה לרבעון השני של 2019.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2020 עמד על 58.5%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 56.3% ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 55.0% ברבעון השני של 2019.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של 2020 הסתכמו ב-26.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה ל-21.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-8.7 מיליון דולר, או 30 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 11.7 מיליון דולר, או 41 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 6.5 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2019.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאה חד פעמית הקשורה לפעולה בלתי מורשית שבוצעה ע”י מוסד פיננסי ללא אישור החברה, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות לטווח ארוך והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-13.5 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של שנת 2020. זאת בהשוואה לרווח נקי של 13.5 מיליון דולר, או 47 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2020, ובהשוואה לרווח נקי של 9.0 מיליון דולר, או 32 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2019.

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב יתחדש עם פתיחת המסחר בבורסת הנאסד”ק.


תמונת כותרת: איתן אופנהיים, נשיא ומנכ”ל נובה. קרדיט: נובה

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות