חדשות היום

נייס מדווחת על גידול של 30% בהכנסות מענן ברבעון השני של 2020

צמיחה גבוהה ברווח התפעולי וגידול של יותר מ- 200% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת

הובוקן, ניו ג’רזי, 6 באוגוסט, 2020 – נייס (נאסד”ק: NICE) פרסמה היום את התוצאות לרבעון השני של 2020 שהסתיים ב-30 ביוני, 2020.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של 2020:

GAAP Non-GAAP
הכנסות מענן בסך 184 מיליון דולר, גידול של 30% מאשתקד הכנסות מענן בסך 186 מיליון דולר, גידול של %30 מאשתקד
הכנסות של 393 מיליון דולר, גידול של 3% בהשוואה לאשתקד הכנסות של 395 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה לאשתקד
שיעור רווח גולמי של 65.5% לעומת 65.6% אשתקד שיעור רווח גולמי של 71.0% לעומת 70.9% אשתקד
שיער רווח גולמי מענן של 56.2% לעומת 50.3% אשתקד שיער רווח גולמי מענן של 65.7% לעומת 61.4% אשתקד
רווח תפעולי של 56 מיליון דולר בהשוואה ל- 53 מיליון דולר, גידול של 5% רווח תפעולי של 111 מיליון דולר בהשוואה ל- 101 מיליון דולר, גידול של 10%
שיעור רווח תפעולי של 14.3% לעומת 14.1% אשתקד שיעור רווח תפעולי של 28.2% לעומת 26.6% אשתקד
רווח למניה בדילול מלא של 0.68 דולר בהשוואה ל- 0.65 דולר אשתקד, גידול של 5% רווח למניה בדילול מלא של 1.37 דולר בהשוואה ל- 1.25 דולר אשתקד, גידול של 10%
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 60 מיליון דולר בהשוואה ל- 18 מיליון דולר אשתקד  

“אנו שמחים לדווח על רבעון נוסף של צמיחה חזקה ומואצת של 30% בהכנסות מענן, יחד עם המשך גידול משמעותי ברווחים”, אמר ברק עילם, מנכ”ל נייס. “ביצועי הענן החזקים ממחישים עד כמה אנו ממוצבים היטב, כדי לענות על צרכי ארגונים בכל הגדלים בתקופה בה הם ממוקדים מאוד בגמישות ובהתאמת הארגון לסביבה המשתנה ללא הרף”.

מר עילם הוסיף, “הביצועים העסקיים האחרונים שלנו מדגישים: 1) שעכשיו, יותר מתמיד, הפתרונות שלנו קריטיים לתפקוד השוטף של הארגונים, 2) שפלטפורמות הענן שלנו חיוניות על מנת לאפשר עבודה גמישה מהבית, 3) שהענן והטרנספורמציה הדיגיטלית, הנמצאים בליבת העסקים שלנו, נמצאים כעת בהאצה משמעותית בקרב הארגונים”.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (GAAP) לרבעון השני שהסתיים ב- 30 ביוני:

הכנסות: ההכנסות ברבעון השני של 2020 גדלו ב- 3.4% ל- 393.2 מיליון דולר, לעומת 380.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

רווח גולמי: הרווח הגולמי ברבעון השני של 2020 גדל ל- 257.4 מיליון דולר לעומת 249.6 מיליון דולר. שיעור הרווח הגולמי לרבעון השני של 2020 היה 65.5% לעומת 65.6% ברבעון השני של 2019.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי ושיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 56.1 מיליון דולר ו- 14.3%, בהתאמה, לעומת 53.5 מיליון דולר ו- 14.1%, בהתאמה, ברבעון השני של 2019.

רווח נקי: הרווח הנקי ושיעור הרווח הנקי ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 44.6 מיליון דולר ו- 11.3%, בהתאמה, לעומת 42.1 מיליון דולר ו- 11.1%, בהתאמה ברבעון השני של 2019.

רווח למניה בדילול מלא: הרווח למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2020 גדל ב- 4.6% ל- 0.68 דולר לעומת 0.65 דולר ברבעון השני של 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ויתרת מזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2020 היה 59.6 מיליון דולר. ברבעון השני 3.5 מיליון דולר שימשו לרכישה חוזרת של מניות. נכון ל-30 ביוני 2020, יתרות המזומנים ושווי המזומנים, וכן השקעות לטווח קצר הסתכמו ב- 1,103.0 מיליון דולר. סך החוב הסתכם ב- 469.6 מיליון דולר.

עיקרי התוצאות הפיננסיות (Non-GAAP) לרבעון השני שהסתיים ב- 30 ביוני:

הכנסות: ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 395.1 מיליון דולר, גידול של 3.6% לעומת 381.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

רווח גולמי: הרווח הגולמי (Non-GAAP) ושיעור הרווח הגולמי (Non-GAAP) ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 280.5 מיליון דולר ו- 71.0%, בהתאמה, לעומת 270.5 מיליון דולר ו- 70.9%, בהתאמה, ברבעון השני של 2019.

רווח תפעולי: הרווח התפעולי (Non-GAAP) ושיעור הרווח התפעולי (Non-GAAP) ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 111.4 מיליון דולר ו- 28.2%, בהתאמה, לעומת 101.3 מיליון דולר ו- 26.6%, בהתאמה, ברבעון השני של 2019.

רווח נקי: הרווח הנקי (Non-GAAP) ושיעור הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון השני של 2020 גדלו ל- 89.9 מיליון דולר ו- 22.7%, בהתאמה, לעומת 80.9 מיליון דולר ו- 21.2% בהתאמה ברבעון השני של 2019.

רווח למניה בדילול מלא: הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2020 גדל ב- 9.6% ל- 1.37 דולר לעומת 1.25 דולר ברבעון השני של 2019.

תחזית לרבעון השלישי 2020:

סך ההכנסות (Non-GAAP) ברבעון השלישי של 2020, צפוי להסתכם ב- 403 מיליון דולר עד 413 מיליון דולר.

הרווח (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2020 צפוי להיות בטווח של 1.33 דולר עד 1.43 דולר.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות