קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2020 – הכנסות שיא של 37.0 מיליון דולר, שיעור רווח תיפעולי של 17.2%, מצפה להמשך צמיחה

מגדל העמק, ישראל – 5 באוגוסט, 2020 – חברת קמטק (נאסד”ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2020.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2020:

  • הכנסות הרבעון השני מהוות שיא רבעוני של כ-37.0 מיליון דולר, גידול של 8% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
  • שיעור רווח גולמי של 45.8% על בסיס GAAP; שיעור רווח גולמי של 46.1% על בסיס Non-GAAP;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-5.4 מיליון דולר והרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-4 מיליון דולר, המהווים שיעורי רווחיות של 14.6% ו-17.2% בהתאמה;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-5.3 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.3 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של 11.1 מיליון דולר עם יתרות מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 101.5 מיליון דולר.

תחזית

בהתבסס על ההזמנות שהתקבלו, הנהלת החברה מצפה להמשך צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות ברבעון השלישי. הנהלת החברה מצפה כי הכנסות הרבעון השלישי יסתכמו ב-38-39 מיליון דולר.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ”ל קמטק אמר: “תוצאות הרבעון השני של קמטק משקפות את הביקוש המתמשך למוצרינו, בעיקר באסיה.

הגדלנו את נתח השוק שלנו בבדיקות דו-ממדיות (2D) בעיקר כתוצאה מהשיפור המשמעותי בביצועי המערכת שלנו והתחרותיות בכל יישומי ה-2D. בנוסף, אנו נהנים מהאסטרטגיה שלנו במסגרתה צוותים מקצועיים מקומיים יכולים להתקין ולתמוך באופן עצמאי במכונות בכל הטריטוריות בהן אנו פועלים. אסטרטגיה זו מאפשרת לנו להמשיך ולגדול גם במהלך מגיפת הקורונה.

מר עמית המשיך, “הכנסות הרבעון השני הגיעו לרמות שיא, והביקוש המתמשך מצד לקוחותינו למגוון יישומים מצביע על רבעון שלישי חזק, עם צבר הזמנות מעודד לרבעון הרביעי. עם זאת, חשוב לציין שאנו ערים להשלכות מגיפת הקורונה שמגדילה את רמת הסיכון ואי הוודאות.”

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2020

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון השני של שנת 2020 ב-37.0 מיליון דולר, גידול של 8% לעומת הכנסות של 34.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2019.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 ב-16.9 מיליון דולר (45.8% מההכנסות), גידול של 2% בהשוואה לרווח גולמי של 16.6 מיליון דולר (48.2% מההכנסות) ברבעון השני של 2019. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2020 ב-17.0 מיליון דולר (%46.1 מההכנסות), גידול של 3% בהשוואה לרווח גולמי של 16.6 מיליון דולר (48.4% מההכנסות) ברבעון השני של 2019.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 ב-5.4 מיליון דולר (14.6% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר (18.5% מההכנסות) ברבעון השני של 2019. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 ב-6.4 מיליון דולר (%17.2 מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 7.0 מיליון דולר (20.5% מההכנסות) ברבעון השני של 2019.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 ב-5.3 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 7.2 מיליון דולר או 19 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2019. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 ב-6.3 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 6.7 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2019.

נכון ל-30 ביוני 2020, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 101.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-89.5 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2019. במהלך הרבעון החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 11.1 מיליון דולר, 7.6 מיליון דולר מתוכם הם תשלומי מקדמות מלקוחות.


 

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות