Siltech Network Solutions זכתה במכרז סייבר של החברה למשק ולכלכלה

נפח השוק הפוטנציאלי לפתרונות אלה בקרב 257 הרשויות המוניציפליות בישראל נאמד בכ-250,000,000 ₪ בשנה

החברה למשק ולכלכלה בחרה בסילטק פתרונות להיות בין נותני השירותים בתחום הסייבר. במסגרת ההסכם תהייה רשאית סילטק לספק ייעוץ, שירות, פתרונות אבטחת מידע, מוצרים והנדסת סייבר לכלל הרשויות המוניציפליות בישראל. במכרז זכו גם: מטריקס, ONE ובינת עסקים.

מוטי סילגי, בעלים ומנכ”ל של סילטק פתרונות רשת, אומר: “הנכסים זזו ותהליך ההגנה המסורתי קרס ביחד עם שינוי מבנה העבודה. אם עד היום העבודה נעשתה ממתקני הרשות המאובטחים, הרי שהיום הם, העובדים, בבית והמתקנים של הרשות כבר אינם שומרים עליהם, כך שהם נותרו חסרי הגנה. סילטק סימנה לעצמה כמטרה להתאים את מודל אבטחת המידע של הרשויות למציאות החדשה”.

סילגי מוסיף: “אנו גאים להיות בין ספקי הפתרונות בעולם הסייבר לרשויות המוניציפליות. המכרז יגדיל את נפח הפעילות שלנו בשוק הישראלי בכלל והמוניציפאלי בפרט. זכייתנו תאפשר לשלטון המקומי להיחשף לקשת רחבה של פתרונות ושירותים אשר לא הונגשו למגזר זה עד היום. אני רואה בזכייה הזדמנות לשיפור המודעות וכושר ההגנה של הרשויות המוניציפאליות בישראל.”

בימים אלה מגייסת סילטק מנהל מקצועי שיופקד על הטיפול וטיפוח אבטחת המידע ברשויות.


תמונת כותרת: מוטי סילגי–מנכ’ל סילטק פתרוונות רשת

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות