חדשות היום

פי.סי.בי טכנולוגיות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

המשך צמיחה בהכנסות ובשולי הרווחיות;

שיפור בשיעור הרווחיות הגולמית – 11.8% מהכנסות הרבעון;

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות צמח ב-20%;

הרווח הנקי ברבעון זינק ב-68%;

מחלקת דיבידנד בהיקף כולל של כ-8 מיליון דולר;

מנכ”ל פי.סי.בי טכנולוגיות עובד שפירא: “אנו מאמינים שבשנת 2021 יפתחו בפנינו הזדמנויות צמיחה נוספות בשווקים הבינלאומיים אותן נוכל לנצל הודות למצבת המזומנים האיתנה של החברה.”

23 בנובמבר, 2020 – פי.סי.בי טכנולוגיות, חברה מובילה בייצור מעגלים מודפסים ובהרכבה של רכיבים ומערכות בשליטת קרן פימי (כ-48%), מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2020.

מנכ”ל פי.סי.בי טכנולוגיות עובד שפירא אמר: “אסטרטגיית הצמיחה שלנו מוכיחה את עצמה ואנו ממשיכים להתפתח. על אף התמשכות משבר הקורונה הצלחנו להמשיך ולהגדיל את אחיזתנו בשווקי הליבה בהם אנו פועלים, השוק הצבאי והשוק הרפואי, תוך שיפור בתמהיל המוצרים ובפריון. אנו מאמינים שבשנת 2021 יפתחו בפנינו הזדמנויות צמיחה נוספות בשווקים הבינלאומיים אותן נוכל לנצל הודות למצבת המזומנים האיתנה של החברה.”

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2020

סך ההכנסות הסתכמו בכ-29.1 מיליון דולר גידול של 3% בהשוואה להכנסות של כ-28.3 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה הן מסוג מעגלים מודפסים והן מסוג הרכבת כרטיסים אלקטרוניים.

הרווח הגולמי עלה ב-11% והסתכם בכ-3.4 מיליון דולר (11.8% מההכנסות) לעומת כ-3.1 מיליון דולר (11% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2019. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נובעים ממימוש תוכנית שיפור תהליכי העבודה ברצפת הייצור וקיטון מרכיביהן של עלויות הייצור הקבועות מסך הכנסות הקבוצה. הגידול ברווח הגולמי הושג חרף ירידה בשער החליפין של הדולר אל מול השקל בהיקף של כ- 3%.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות צמח ב-20% והסתכם בכ-1.1 מיליון דולר, המהווה כ-3.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי לפני הוצאות אחרות של כ-928 אלף דולר המהווה כ-3.3% מסך ההכנסות ברבעון השלישי של 2019.

הרווח הנקי זינק ב-68% והסתכם בכ-941 אלף דולר, בהשוואה לרווח נקי של כ-561 אלף דולר ברבעון השלישי של 2019.

תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

סך ההכנסות הסתכמו בכ-86.5 מיליון דולר גידול של 5% בהשוואה להכנסות של כ-82.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה הן ממוצרי מעגלים מודפסים והן ממוצרי הרכבת כרטיסים אלקטרוניים.

הרווח הגולמי זינק ב-20% והסתכם בכ-10.3 מיליון דולר (11.9% מההכנסות) לעומת כ-8.6 מיליון דולר (10.4% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נובעים ממימוש תוכנית שיפור תהליכי העבודה ברצפת הייצור וקיטון מרכיביהן של עלויות הייצור הקבועות מסך הכנסות הקבוצה.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם בכ-3.5 מיליון דולר, המהווה כ-4.0% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי לפני הוצאות אחרות של כ-2.0 מיליון דולר המהווה כ-2.4% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם בכ-3.5 מיליון דולר, זינוק של כ-93% בהשוואה לרווח נקי של 1.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון ל-30 בספטמבר 2020, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכמה בכ-27.1 מיליון דולר לעומת כ-33.9 מיליון דולר לתאריך ה-31 בדצמבר 2019. הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מגידול בצרכי ההון החוזר, וכן מחלוקת דיבידנד בחודש יוני 2020.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות