נמשכת מגמת הצמיחה בפעילות התעשייה האווירית

דוחות הרבעון הראשון 2023 של התעשייה האווירית משקפים:

נמשכת מגמת הצמיחה בפעילות התעשייה האווירית

בעקבות התוצאות הכספיות של 2022:

החברה תעניק למדינה דיבידנד ע”ס 379.6 מיליון ש”ח

  • גידול של 17% ברווח הנקי לכ-91 מיליון דולר – בהשוואה לרווח נקי של כ-78 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • גידול של 14% ב-EBITDA לכ-183 מיליון דולר – בהשוואה לכ-161 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • גידול של כ-10% ברווח התפעולי לכ-117 מיליון דולר (כ-1% מהמכירות) – בהשוואה לכ-106 מיליון דולר (כ-8.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד
  • הרווח הגולמי הסתכם בכ-241 מיליון דולר (כ-19% מהמכירות) לעומת כ-213 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-18% מהמכירות)
  • היקף המכירות ברבעון הסתכם בכ-1,279 מיליון דולר – בהשוואה לכ-1,200 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך כ-641 מיליון דולר
  • צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-5 מיליארד דולר המייצגים כ-3.4 שנות פעילות
  • יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמות בכ-1.6 מיליארד דולר

יו”ר התעשייה האווירית, עמיר פרץ: “התעשייה האווירית גאה לשוב ולהציג תוצאות כספיות מרשימות המשקפות היטב את הגידול הרחב במגוון תחומי פעילותה. בזכות יוזמותיה החדשניות ופריצות הדרך הטכנולוגיות, הפכה התעשייה האווירית למובילה עולמית במתן פתרונות ובפיתוח מערכות מתקדמות, תוך שהיא מקדמת שיתופי פעולה הדוקים עם בעלי בריתה ברחבי העולם. ביקוש השיא לתוצרי החברה והצלחותיה העסקיות משקפים היטב מגמות אלו והם נשענים של מסירותם ומקצועיותם של עובדות ועובדי החברה. הודות לעובדים ולהנהלת החברה, אנו גאים להעביר גם השנה דיבידנד נכבד לידי המדינה ובאמצעותה לכלל הציבור בישראל, אשר משקף תרומה משמעותית של התעשייה האווירית לא רק לביטחון המדינה, אלא גם לכלכלתה”.

מנכ”ל התעשייה האווירית, בועז לוי: “התעשייה האווירית ממשיכה להוביל את עולם התעשיות הביטחוניות והתעופה בישראל תוך שהיא מבססת את מעמדה כחברה טכנולוגית בינלאומית מובילה בתחומים רבים. היקף העסקאות החדשות הרבות שחותמת החברה בארץ ובעולם, ולצדם המאמץ הבלתי פוסק שהיא מובילה להתחדש, להתפתח ולהתעדכן – כל אלו מוצאים את ביטויים גם בתוצאות הכספיות שמציגה החברה הן ברבעון הראשון של 2023, והן בשנה שקדמה לה”.

בעקבות התוצאות הכספיות של שנת 2022:

התעשייה האווירית תעניק למדינה דיבידנד ע”ס 379.6 מיליון ש”ח ומענקי מצוינות לעובדים בסך כ-61 מיליון ש”ח

דירקטוריון  התעשייה האווירית אישר את הצעת יו”ר החברה עמיר פרץ, המנכ”ל בועז לוי, ומזכיר ארגון העובדים יאיר כץ, בהתאם למדיניות רשות החברות, להעניק למדינה דיבידנד ע”ס 379.6 מיליון ש”ח וחלוקת מענקי מצוינות לעובדי החברה בסך כ-61 מיליון ₪.

 

סיכום זה מגיע בעקבות תוצאות שיא כספיות של התעשייה האווירית בשנת 2022. הענקת הדיבידנד למדינה מהווה ביטוי לשיתוף הפעולה ולתרומה המשמעותית של החברה לביטחונה וכלכלתה של מדינת ישראל . חלוקת המענקים לעובדי החברה  והנהגת מנגנון תגמול עבורם, מביאה לידי ביטוי את העובדה שעובדיה ועובדותיה של התעשייה האווירית הינם שותפים מלאים להצלחתה תוך שהיא.

החלטה זו מתווספת לתשלום הדיבידנד שהוענק בשנה שעברה למדינת ישראל, ע”ס 655 מיליון ₪, הגבוה ביותר בתולדות החברה והינו סכום שיא של חלוקת דיבידנד למדינת ישראל מחברה ממשלתית. חלוקת המענקים לעובדים וחלוקת הדיבידנד, התאפשרו השנה כאמור לאור התוצאות העסקיות הטובות של החברה בשנת 2022, ובזכות הזינוק ברווח הנקי של 44% לסך של כ-213 מיליון דולר ולצדו עלייה דרמטית בצבר ההזמנות – לכ-15.6 מיליארד דולר.

יו”ר דירקטוריון התעשייה האווירית, עמיר פרץ: אזרחי ישראל הם הבעלים האמתיים שלנו, ואנו שמחים לקיים את שליחותנו עבורם, גם לתרום לחיזוקה של מערכת הביטחון על כל שלוחותיה, וגם לחזק את הכלכלה הישראלית דרך העסקת עשרות אלפי עובדים, וגם להחליט על דיבידנד שאנו בטוחים שישמש את המדינה למטרות חשובות כפי שקרה בשנה שעברה עת החליט שר האוצר הקודם להשתמש בדיבידנד להוזלת הדלק לכלל אזרחי ישראל. בנוסף, אנו מממשים את המשוואה שכאשר יש הצלחות, גם העובדים ייהנו מפירות ההצלחה. זאת מדיניות הדירקטוריון, ההנהלה וארגון העובדים, ובכך אנו מייצרים כלים תחרותיים שמשרתים את התעשייה האווירית במאבק על שימור העובדים וקליטת האיכות האנושית הטובה ביותר, כי התעשייה האווירית אינה עוד מקום עבודה, אלא משפחה לוחמת למען מטרות לאומיות משותפות.

מנכ”ל התעשייה האווירית, בועז לוי: ״  היכולת שלנו לממש גם השנה מהלך חשוב כזה, המשתף את מדינת ישראל ואת עובדי התעשייה האווירית בביצועים העסקיים המוצלחים של החברה, היא תעודת כבוד לחברה. עובדות ועובדי התעשייה האווירית זוכים היום בפרי נוסף לעמלם המהווה, בראש ובראשונה, הוקרה לתרומתם המכרעת להצלחותיה העסקיות של החברה בשנים האחרונות. חוסנה של החברה הוא שמאפשר לה להתמודד בהצלחה למול משברים עולמיים בנושא הרכש והאספקה, ואף להמשיך ולהוביל בתחומי עשייתה כמובילה ביטחונית וטכנולוגית בקנה מידה עולמי. אנחנו גאים בעובדה שהשנה החולפת שוברת שוב שיאים בתוצאותיה הכספיות של החברה, עובדה המסמלת את חוזקה העקבי של החברה ואת איתנותה רבת-השנים. עובדות ועובדי התעשייה האווירית ראויים לתגמול הזה בזכות תרומתם המתמשכת לטובת כלכלת ישראל, הגנת המדינה ואזרחיה, והצגת יכולות מתקדמות בתחומי התעופה והביטחון לכלל לקוחותינו בעולם”.

מנהלת רשות החברות הממשלתיות, מיכל רוזנבוים: “החברות הממשלתיות ממשיכות לצמוח ובעלי המניות ממשיכים להרוויח. אני גאה בכך שרשות החברות ממשיכה לממש את האחריות של חברה ממשלתית לבעלי המניות שלה – הציבור בישראל. אנו נמשיך להקפיד על תשלומי דיבידנדים שוטפים כפי שכל חברה עסקית נוהגת כלפי בעלי מניותיה. אני מבקשת להודות לעובדי התעשייה האווירית המצוינים בהובלת יו”ר התעשייה האווירית עמיר פרץ ולמנכ”ל החברה, בועז לוי על שהביאו הישגים מרשימים, ביצועים מעולים ורווחיות גבוהה. התעשייה האווירית, הניצבת בחזית הטכנולוגית העולמית ובעלת הון אנושי בעל יכולות יוצאות מגדר הרגיל המביאים פיתוחים ייחודיים, ממשיכה להוכיח כי החברה בעלת חשיבות לאומית וביטחונית למדינת ישראל”.

יו”ר ארגון העובדים, יאיר כץ: ״זה עתה סיימנו את חלוקתו של בונוס מצוינות בגין רווחי העבר והנה היום אישר הדירקטוריון חלוקת בונוס נוסף על שנת 2022, שנה בה התעשייה האווירית רשמה רווח נקי נאה ביותר. הבונוס שיחולק בהמשך השנה, יהווה תמריץ להמשיך ולהצטיין וכן יתגמל על לקיחת אחריות ניהולית אך יותר מכל, יקבע את העובדה שכשהחברה מרוויחה – העובדים מרוויחים. התעשייה האווירית היא חברת ההייטק הגדולה והמשפיעה בישראל. עובדינו, אשר מקדישים את חייהם לביטחון ישראל מנפצים פעם אחר פעם תקרות זכוכית ומובילים את החברה לשיאי חדשנות טכנולוגית ובטחון ואנו בארגון העובדים גאים בהם ונמשיך לקדם עבורם שיפורים בתנאי העבודה והשכר. מערכת הביטחון חזקה יותר בזכות התעשייה האווירית, כלכלת ישראל חזקה יותר בזכות התעשייה האווירית ומדינת ישראל ואזרחיה מרוויחים מכך.”


 בתמונה: יו”ר דירקטוריון התעשייה האווירית, עמיר פרץ, מנכ”ל התעשייה האווירית, בועז לוי, מנהלת רשות החברות הממשלתיות, מיכל רוזנבוים , יו”ר ארגון העובדים, יאיר כץ (קרדיט: התעשייה האווירית)

מערכת ניו-טק מגזין גרופ

תגובות סגורות