חדשות היום

פי.סי.בי טכנולוגיות מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2023 צמיחה של 14% בהכנסות פי.סי.בי ל-33 מיליון דולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד

 צמיחה של 14% בהכנסות פי.סי.בי ל-33 מיליון דולר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד; שיפור ב- EBITDA  של 58% בהשוואה לרבעון הקודם

החברה מדווחת לראשונה על הכנסות בחברת Inpack בתחום מזעור המערכות האלקטרוניות והתחילה התקשרויות אסטרטגיות משמעותיות בתחום זה;

שמירה על צבר הזמנות גבוה של כ-92 מיליון דולר ושיפור בתזרים המזומנים

עובד שפירא, מנכ”ל פי.סי.בי:

“אנחנו ממשיכים בתוכנית להתייעלות תפעולית ושיפור הרווחיות הן במגזר מעגלים מודפסים ומצעים והן במגזר הזיווד האלקטרוני. ההתמקדות שלנו היא בהגדלת התפוקות בקווי הייצור במקביל להפחתת הפחתים. בנוסף, אנו משקיעים מאמצים רבים בגיוס לקוחות חדשים והעמקת הקשר עם הלקוחות הקיימים בשוק האמריקאי שמהווה שוק אסטרטגי עבורנו ואשר אמור לתמוך בצמיחתה העתידית של החברה בכלל המגזרים.

“הכניסה האסטרטגית שלנו לתחום מארזים ממוזערים למערכות מרחיבה משמעותית את היצע הפתרונות שאנו מספקים עבור לקוחותינו. חטיבת המזעור החלה לפעול בינואר השנה ומעוררת עניין רב בקרב הלקוחות באיכות וייחודיות הפתרון. נעדכן בהמשך השנה על ההתקדמות. פעילות המזעור צפויה להגדיל את בסיס הלקוחות של החברה, לייצר תמהיל הכנסות מגוון, לשפר מהותית את הרווחיות ולהוביל את פי.סי.בי להגדלה משמעותית של פעילות החברה.

“היכולות שבנינו בפיתוח מארזים ממוזערים, תוך אימוץ תהליכי הרכבה ייחודיים ובניית מצעים מתקדמים המאפשרים צפיפויות גבוהות של מוליכים הינם המשך ישיר של מימוש התוכנית האסטרטגית הרב  שנתית שלנו שנועדה לייצר צמיחה אורגנית ברת קיימא ושיפור ניכר ברווחיות לשנים קדימה. קפיצת המדרגה הטכנולוגית שביצענו תציב את החברה בעמדת זינוק מצוינת ותאיץ את יישום התוכנית האסטרטגית”

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון של 2023 ב-33.2 מיליון דולר, צמיחה של 14% בהשוואה להכנסות של כ-29.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ושיפור של 58% ב-EBITDA ביחס לרבעון הקודם. הגידול בהכנסות מקורו בעיקר בגידול במכירות מגזר ההרכבות כתוצאה מעלייה בתפוקות וכן מרישום, לראשונה, של הכנסות בחברת Inpack עם כניסת החברה לתחום מזעור מערכות אלקטרוניות.

בתחום המעגלים המודפסים והמצעים שמרה החברה ברבעון הראשון של 2023 על הכנסות בהיקף של כ-16 מיליון דולר, בדומה להיקפן ברבעון המקביל אשתקד (16.5 מיליון דולר).

בתחום ההרכבות, הכנסות החברה הסתכמו בכ-18.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-14.5 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-28%.

פעילות חברת הבת Inpack, הפועלת בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות, הושקה בתקופת הדו”ח והניבה לראשונה הכנסות, שהסתכמו בסך של כ-366 אלף דולר. החברה מצפה לגידול עקבי בהכנסות פעילות מגזר זה והגעה להיקף הכנסות משמעותי כבר בשנת 2023.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון של 2023 בכ- 3.4 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל, אז הוא הסתכם בכ- 3.38 מיליון דולר.

בתחום המעגלים המודפסים הסתכם הרווח הגולמי בכ-3 מיליון דולר (18.5% מההכנסות) בהשוואה לכ-3.2 מיליון דולר (19.4% מההכנסות) אשתקד. לעומת Q4 שיפור ניכר בריווחיות 2.6à2.9

בתחום ההרכבות הרווח הגולמי עמד על כ-417 אלף דולר בהשוואה לכ-176 אלף דולר ברבעון מקביל אשתקד. גידול זה נבע מהגידול בהכנסות בתחום זה.

הוצאות מכירה, שיווק הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון הראשון של 2023 בכ-3.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-2.9 מיליון דולר אשתקד. גידול זה נבע מגידול במצבת העובדים בתחום השיווק והמכירות על מנת לתמוך בצמיחה בפעילות החברה ובפעילות החדשה בתחום מזעור מערכות אלקטרוניות.

צבר ההזמנות של החברה נותר גבוה ולמועד הדוח מסתכם לכ-92.4 מיליון דולר.

לחברה 3 מגזרי פעילות:

  1. ייצור מכירה ושיווק של מעגלים מודפסים ומצעים (“מעגלים מודפסים ומצעים”)
  2. הרכבה של רכיבים אלקטרוניים שונים על מעגלים מודפסים (“זיוד אלקטרוניקה”)
  3. פעילות חדשה בתחום של מיזעור מערכות אלקטרוניות בתחום המיקרו אלקטרוניקה (“מזעור מערכות אלקטרוניות”) – פעילות שהתחילה הרבעון, לראשונה, להניב הכנסות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון של 2023 ב-1.7 מיליון דולר, גידול בהשוואה לתזרים של כ-1.1 מיליון דולר ברבעון המקביל, הנובע מקיטון במלאי וגידול בספקים.

הון עצמי של החברה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023, מסתכם ב-84.2 מיליון דולר, בדומה לזה בסוף 2022, ומהווה כ-62% מסף המאזן.


בתמונה עובד שפירא מנכ”ל החברה (צילום: רועי מזרחי)

מערכת ניו-טק מגזין גרופ

תגובות סגורות