Juniper מציגה כרטיס ממשק 100 גיגה ביט לנתב הליבה 1600T לרשתות NGN

ג’וניפר מציגה כרטיס ממשק 100 גיגה ביט ראשון מסוגו בתעשייה לנתב הליבה 1600T לרשתות NGN

ג’וניפר נטוורקס הציגה כרטיס ממשק פיסי (PIC) חדש של 10 קישורים של 10 גיגה ביט עבור נתב הליבה T1600שלה. הכרטיס החדש ישפר את הערך והגמישות של נתב הליבה 1600T, כשהוא מספק את כמות ממשקי 10 גיגה ביט הגבוהה ביותר בכרטיס ממשק אחד של נתב ליבה, כמו גם יכולות מתקדמות ייחודיות ל- Oversubscription המאפשרות ללקוחת להפחית עלויות ולהגביר את היעילות של רשתות ה- NGN . עם הכרטיס החדש 10x10GbE PIC והכרטיס הנוסף שהוכרז לאחרונה של ממשק 100GbE PIC 802.3ba נתב הליבה T1600 תומך במגוון אפשרויות עבור GBPS 100 ומספק ללקוחות מגוון בחירה רחב וגמישות מקסימלית עבור ליבת רשתות NGN.

ממשקי 100GbE ו- 10x10GbE נדרשים יותר ויותר כדי למנף וירטואליזציה לאיחוד תצורת רשתות, בעיקר כשנתבי ליבה משמשים לאחוד יותר קישורי קצה וגישה לרשת.

נתב הלבה T1600 יכול לתמוך בעד 16 כרטיסי PIC של 100 GbE במארז בסיסי, עד לכמות של 160 ממשקי 10 GbE בחצי Rack19 אינטש- יותר מאשר פי שתיים מכל המתחרים בתעשייה. יותר מ- 80 מהממשקים האלה יכולים לפעול ב- Line-rate או שה- T1600 יכול להיות oversubscribed ביחס של 2 ל- 1. כדי להבטיח איכות שירות ראויה בקונפיגורציה של oversubscribe, הכרטיסים החדשים תומכים בפונקצייה הייחודית של ג’וניפר, המאפשרת תיעדוף של שירותים בהתבסס על מאפייני משתמש שונים, כדי להבטיח כי יישומים קריטיים מוגנים גם בזמן של דחיסות גבוהה ברשת. ספקי שירותים יכולים להינות מהיתרונות של oversubscription ללא הסיכון הטמון בהפרת חוזי שירות בזמני עומס.

“ג’וניפר מובילה את הדרך בתעשייה ל- 100 גיגה ביט, והיא החברה היחידה שהכריזה והדגימה מספר סוגי כרטיסי ממשק של 100 גיגה ביט”, אמר דודי אילן, מנכ”ל ג’וניפר ישראל. “כרטיסים אלה לממשקי 100GbE משפרים את הערך של פתרונות הליבה של לקוחות ג’וניפר ומרחיבים את היקף היישומים שמשפחת נתבי ה- T יכולה לתמוך בהם ולתת מענה לדרישות המתקדמות ברשתות NGN”.

תגובות סגורות