חדשות היום

Microchip: משפחות בקרי מיקרו חדשות, 32 bit,

 

 Microchipשמחה להציג שלוש משפחות חדשות של בקרי מיקרו (MCU) – PIC32, 32 bit, המשלבות מעבד עוצמתי וקישוריות מקיפה. המשפחות מתוכננות בעיקר עבור אפליקציות בעלות מידע רב, המריצות בו זמנית מספר מחסניות תוכנה, הניתנות להשלמה ע”י מחסניות התוכנה מבית Microchip, הניתנות ללא תשלום נוסף. כך מתאפשרת למתכנני המערכות הוספת קישוריות לאפליקציות שלהם. עד 128kbytes של RAM,  מאפשר קישוריות נרחבת (אתרנט, CAN, (USB ושקיפות פרוטוקול מלאה.  משפחות PIC32MX5/6/7 החדשות תואמות ל- PIC32 הנוכחי ול-16-bit PIC24F USB MCU.

 

תגובות סגורות