Toptica Photonics: דיודת לייזר DL 100 / pro – אולטרה יציבה וניתנת לכוונון

חברת Toptica Photonics הכריזה על מבנה חדש – DL 100 / pro design לדיודת לייזר אולטרה יציבה, הניתנת לכוונון, בכל אורכי גל הדיודה בין 372 nm ל- 1670 nm. המבנה החדש מספק ללייזר דיודה cavity חיצוני (ECDL) היציב ביותר, הן בהפרעות אקוסטיות ומכאניות והן בהפרעות תרמיות. כמו כן מאפשר המבנה החדש כוונון גס בקלות לאורך ספקטרום הגבר שלם של דיודת הלייזר המשולבת. ההפעלה והכוונון קלים, ומאפשרים הפעלה ללא שימוש בידיים הרבה יותר מאשר ה- ECDL האחרים.

 

תגובות סגורות