חדשות היום
חדשות אלקטרוניקה

נובה מכריזה על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2012

רחובות, ישראל – 19 בפברואר, 2013 – חברת נובה מכשירי מדידה בע”מ (נאסד”ק ותל אביב: NVMI), ספקית פתרונות מטרולוגיה עצמאיים והחברה המובילה בתחום פתרונות המטרולוגיה המשולבים עבור בקרת התהליכים בשוק המוליכים למחצה, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2012 ולשנה כולה.

נקודות עיקריות לרבעון הרביעי של 2012

  • הכנסות בסך 22.1 מיליון דולר
  • שיעור רווח גולמי של 50%
  • רווח נקי על בסיס GAAP  של 2.5 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.09 דולר למניה
  • רווח נקי על בסיס Non GAAP  של 1.0 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.04 דולר למניה

נקודות עיקריות לשנת 2012

  • הכנסות שנתיות בסך 96.2 מיליון דולר
  • שיעור רווח גולמי של 53%
  • רווח נקי על בסיס GAAP של 11.8 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.43 דולר למניה
  • רווח נקי על בסיס Non GAAP  של 14.2 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.52 דולר למניה

הערות ההנהלה

גבי זליגסון, נשיא ומנכ”ל נובה: “תוצאות הרבעון הרביעי היו ברף העליון של תחזית המכירות שלנו והצלחנו לתת מענה לגידול בביקוש בסוף הרבעון. למרות החולשה במהלך המחצית השניה של השנה, הצלחנו לייצר תזרים מזומנים חיובי בשנת 2012.  השגנו זאת על אף הגידול בהוצאות המחקר והפיתוח, וסיימנו את השנה עם יותר מ-90 מיליון דולר ביתרות המזומנים. היכולת שלנו להשקיע לפני מעברים טכנולוגיים קריטיים ממשיכה להוות מרכיב חשוב באסטרטגיה ארוכת הטווח שלנו. השקעות העבר, יחד עם מספר מוצרים חדשים ויכולת ביצוע חזקה, אפשרו לנו להציג ביצועים טובים משמעותית מכלל התעשיה.

“עם התעוררות הביקוש ב – FOUNDRY לקראת סוף הרבעון הרביעי, מספר ההזמנות גדל וסיימנו את השנה עם שיפור משמעותי בצבר ההזמנות, ועם מומנטום חיובי בכניסה לשנת 2013. הביקוש בתחום הזכרונות נשאר חלש, אך ממשיך להוות פוטנציאל גידול עתידי. כצפוי, אנחנו נהנים מהצורך לקיבולת ייצור נוספת ושיפור בתפוקה בטכנולוגיית ייצור של 28 ננומטר, ובנוסף לכך מתוכניות להאצת ההשקעות בטכנולוגיית ייצור של 20 ננומטר ומטה. הדרישות לבקרת תהליכים ימשיכו לגדול ככל שחלון התהליך בטכנולוגיות הייצור הולך ומתהדק.

“אנו מאמינים שחלקה של המטרולוגיה האופטית בסך ההוצאות הקפיטאליות ימשיך לגדול, והשוק הזמין לנובה יגדל בהתאמה. באמצעות שיתופי הפעולה שלנו עם יצרני הציוד ועם לקוחות הקצה, אנו מתמקדים בהרחבת דריסת הרגל של מוצרינו במפעלי הייצור, הרחבת בסיס הלקוחות וצמיחה בשווקים חדשים ומעניינים כגון שוק השבבים באינטגרציה תלת ממדית. כל אלה בשילוב עם השקעות חוזרות ומתמשכות בפרויקטי פיתוח של הדורות הבאים, מאפשרים לנו לממש את האסטרטגיה שלנו להשגת צמיחה יציבה לטווח הארוך”.

תוצאות הרבעון הרביעי של 2012

סך ההכנסות לרבעון הרביעי של 2012 היו 22.1 מיליון דולר, עליה של 15% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2011, וירידה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2012.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2012 עמד על 50%, בהשוואה ל-55% ברבעון הרביעי של 2011, ובהשוואה ל-53% ברבעון השלישי של 2012.

ההוצאות התפעוליות ברבעון הרביעי של 2012 היו 11.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2011, ו-9.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2012.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 2.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, או רווח מדולל של 0.09 דולר למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 5.0 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.18 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2011, ורווח נקי של 2.9 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.11 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2012.

על בסיס NON GAAP, שאינו כולל התאמות הקשורות לנכסי מס, הוצאות בגין אופציות עובדים והפסדים כתוצאה מנזק לציוד ולמלאים, החברה דיווחה על רווח נקי של 1.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012, או רווח מדולל של 0.04 דולר למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 3.0 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.11 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2011, ורווח נקי של 3.7 מיליון דולר, או רווח מדולל של 0.14 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2012.

סך יתרות המזומנים בסוף הרבעון הרביעי של 2012 היה 91.4 מיליון דולר.

תוצאות שנת 2012

סך ההכנסות לשנת 2012 היו 96.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 102.8 מיליון דולר בשנת 2011.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2012 עמד על 53% בהשוואה ל – 56% בשנת 2011.

ההוצאות התפעוליות בשנת 2012 היו 40.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-33.3 מיליון דולר בשנת 2011.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 11.8 מיליון דולר בשנת 2012, או רווח מדולל של 0.43 דולר למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 28.1 מיליון דולר, או רווח מדולל של 1.04 דולר למניה, בשנת 2011

על בסיס NON GAAP, שאינו כולל התאמות הקשורות לנכסי מס, הוצאות בגין אופציות עובדים והפסדים כתוצאה מנזק לציוד ולמלאים, החברה דיווחה על רווח נקי של 14.2 מיליון דולר בשנת 2012, או רווח מדולל של 0.52 דולר למניה. זאת בהשוואה לרווח נקי של 27.1 מיליון דולר, או רווח מדולל של 1.00 דולר למניה, בשנת 2011.

במהלך שנת 2012, החברה ייצרה מזומנים בסך של 7.7 מיליון דולר מפעילות שוטפת, בהשוואה לייצור מזומנים מפעילות שוטפת בסך 25.1 מיליון דולר בשנת 2011.

סך יתרות המזומנים בסוף שנת 2012 עמדו על 91.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 87.1 מיליון דולר בסוף שנת 2011.

תגובות סגורות