Latest News

גילת מדווחת על המשך השיפור ברווחיות ברבעון השני של 2017 ומעלה את יעד ה- EBITDAהמתואם ל 22-26 מיליון דולר

חברת גילת רשתות לוויין:  מובילה עולמית של טכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, 2017.

דגשים עיקריים:

 • הכנסות הרבעון השני של 2017 הסתכמו ב-66.2 מיליון דולר בהשוואה ל-63.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 ו-67.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.
 • שיפור משמעותי ברווחיות לעומת הרבעון הקודם והרבעון המקביל אשתקד:
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP השתפר משמעותית והסתכם ב-1.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרווח תפעולי של 18 אלף דולר ברבעון הראשון של 2017 והפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.
  • הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP גדל ל-4.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרווח תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017, ורווח תפעולי של 0.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.
  • ברבעון השני של 2017 הציגה החברה רווח נקי על בסיס GAAP של 2.1 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 0.8 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2017, והפסד נקי של 3.7 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.
  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP לרבעון השני של 2017 עמד על 4.6 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 1.7 מיליון דולר או 3 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2017, והפסד נקי על בסיס Non-GAAP של 0.6 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.
  • ה-EBITDA המתואם ברבעון השני של 2017 גדל והסתכם ב-5.9 מיליון דולר, או 8.9% מההכנסות, בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 4.2 מיליון דולר, או 6.6% מההכנסות ברבעון הראשון של 2017, ו- EBITDAמתואם של 2.4 מיליון דולר, או 3.5% מההכנסות ברבעון השני של 2016.
 • ההנהלה מעדכנת את יעדיה לשנת 2017: טווח ההכנסות התכנס ל- 280-290 מיליון דולר, טווח הרווח התפעולי על בסיס GAAP עלה ל- 7-11 מיליון דולר, וטווח ה-EBITDA המתואם עלה ל- 22-26 מיליון דולר.

יונה עובדיה, מנכ”ל גילת התייחס לתוצאות: “אני שמח מאד לדווח על רבעון נוסף של התקדמות משמעותית לגילת. הנהלת גילת ממשיכה להתמקד בשיפור הרווחיות ובמנועי הצמיחה של החברה. ההתקדמות ברבעון השני כוללת שיפור משמעותי ברווחיות שלנו, עלייה ניכרת ברווח התפעולי וכן בתוצאות הרווח הנקי על בסיס GAAP. זאת לצד גידול משמעותי ב-EBITDA המתואם שלנו, אשר צמח ב-39% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017 וב-149% בהשוואה לרבעון השני אשתקד.

“לאור הצמיחה ברווחיות והישגי אסטרטגיית הצמיחה שלנו, אנו מעלים את יעדי הרווחיות שלנו ל-2017, לרבות העלאת טווח ה-EBITDA המתואם ל-22 עד 26 מיליון דולר לעומת הטווח הקודם של 20 עד 24 מיליון דולר.

“השיפור ברווחיות החברה ברבעון השני נובע בעיקרו מגידול משמעותי בהכנסות ממנוע הצמיחה שלנו לתקשורת ניידת בפס רחב, בעיקר מהפתרונות שלנו לאינטרנט מהיר במטוסים. תוצאות אלו מדגישות את הפוטנציאל של מנועי הצמיחה האסטרטגיים שלנו, הכוללים גם את הפתרונות שלנו לתמסורת סלולרית באמצעות לוויין.

“ברבעון השני, אנו ממשיכים לראות התקדמות במנועי הצמיחה שלנו. בתחום התקשורת הניידת בפס רחב, אנו שמחים ש-Gogo מתקינה כעת באופן מואץ את המודמים שלנו במטוסי טיסות מסחריות במטרה להגיע למעל 1,800 מטוסים ב-13 חברות תעופה. בנוסף, אנו ממשיכים לקדם הזדמנויות עסקיות נוספות בשוק זה.

“אנו שמחים גם לדווח על צמיחה בשוק האינטרנט בפס רחב ברוסיה/חבר-העמים המתאפשרת בזכות הטכנולוגיה החדשנית שלנו, הטרמינל הלוויני Scorpio, אשר נבחר על ידי ספקי טלוויזיה בלוויין מובילים ברוסיה, NTV-Plus ו-Tricolor TV.

“בנוסף, בעזרת מנוע הצמיחה של תמסורת סלולרית, אנו ממשיכים לפתח את האסטרטגיה שלנו לאספקת פתרונות כוללים מובילים לתמסורת רשתות LTE באמצעות לוויין. אנו אופטימיים באשר להבשלת הזדמנויות עסקיות בשוק זה בטווח הקרוב.

לבסוף, לאור החתימה על עסקה משמעותית עם Telebras בברזיל, אנו מקווים כי הגענו לנקודת מפנה חיובית בפעילות העסקית שלנו בדרום אמריקה ואנו מתרכזים בהאצת הליך זה”.

מר עובדיה סיכם: “אנו שמחים לדווח על המשך ההתקדמות המשמעותית של גילת ברבעון השני תוך התמקדות בשיפור הרווחיות ופיתוח מנועי הצמיחה שלנו בתמסורת סלולרית ובתקשורת ניידת. כפי שמעידים יעדי ההנהלה לשנת 2017, אנו אופטימיים לגבי המשך השנה”.

הכרזות בולטות של גילת:

 • גילת תספק לשוק הטלוויזיה בלוויין ברוסיה שירותי תקשורת בפס רחב
 • גילת קיבלה הזמנות בסך של למעלה מ-11 מיליון דולר מ-Telebras ברזיל
 • Intelsat וגילת משיקות את פתרון Mobile Reach Solar 3G להרחבת כיסוי סלולרי באזורים מרוחקים

 

בתמונה: יונה עובדיה (קרדיט: יח”צ).

תגובות סגורות