Latest News

יצרנית מטוסי 35-F תפתח אשכול גנים מדעיים בירושלים

שר ירושלים והמורשת זאב אלקין, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך מר ניר ברקת והיו”ר, נשיאה ומנכ”לית לוקהיד מרטין, הגב’ מרלין יוסון הכריזו על הקמת אשכול גני ילדים מדעיים “מדעקידס” בשכונת קריית מנחם בירושלים, לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל.

גן “מדעקידס” החדש בירושלים נוצר כשיתוף פעולה של לוקהיד מרטין, קרן רש”י ובית יציב, משרדי החינוך והמדע וטכנולוגיה עם משרד ירושלים והמורשת, מינהל החינוך בעיריית ירושלים, ובביצועה בפועל של הרשות לפיתוח ירושלים, ומהווה גישה פורצת דרך לחינוך מדעי בגיל הרך. השותפות עם לוקהיד מרטין מאפשרת לתוכנית הגן להתמקד בתוכן העדכני ביותר בתחומים המדעיים והטכנולוגיים. המורים מעורבים עמוקות בפיתוח תוכניות הלימודים, עוברים סדנאות צוות עיתיות המשלבות מחקר, תצפית וניסויים, אשר מיושמים בהמשך כשיעורים ופעילויות בגן. העיצוב של הגן מהווה גם הוא מרכיב מפתח של התוכנית מדעקידס. במרחב הפנים והחוץ של הגן מוקמות תחנות מדע וטכנולוגיה לטיפוח יצירתיות וחשיבה מדעית בקרב הילדים.

בחברת לוקהיד מרטין מסבירים כי מטרתה של יוזמת גני הילדים המדעיים, הינה לפתח את האוריינות ויכולות החשיבה הטכנולוגיות והמדעיות של הילדים ולהגדיל את הביטחון הלימודי שלהם, כמו גם את מיצוב התוכנית כמודל לחינוך טכנולוגי עבור תלמידים בגילאי טרום בית הספר היסודי בישראל ובכך לסייע ביצירת דור חדש של אזרחים בעלי אוריינטציה טכנולוגיות גבוהה.

מרילין יוסון, יו”ר, נשיאה ומנכ”לית לוקהיד מרטין: “אנחנו גאים לשתף פעולה עם תוכנית גני הילדים הטכנולוגית “מדעקידס” בירושלים. מדעקידס מעניקה השראה ומטפחת ילדים, מגיל צעיר, לעתיד של מדענים, מהנדסים ויזמים. הגן השלישי של התוכנית בירושלים יעמיק עוד יותר את ההשקעה בפוטנציאל החינוכי של ילדי ישראל”

שר ירושלים והמורשת זאב אלקין: “אני גאה לקחת חלק בפעילות החשובה של לוקהיד מרטין שתחבר את ילדי הגן לעולם המדעי ותעניק להם השראה לחשיבה יצירתית וחדשנות. אנחנו שמחים לבצע את הפרויקט עם אחת מהחברות המובילות בתחום הטכנולוגיות בעולם, הבחירה בירושלים מוכיחה פעם נוספת שעיר הבירה שלנו הופכת להיות מרכז הפעילות המדעית של ישראל, נמשיך במהפכה למען ירושלים.”

ניר ברקת, ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק החינוך: “אנו מודים לחברת לוקהיד מרטין על שיתוף הפעולה ועל תרומתם החשובה לקידום החינוך המדעי. הצמיחה העתידית של כלכלת ישראל בכלל ושל ירושלים בפרט, תדרוש אספקה קבועה של כישרונות בעלי מיומנות ויכולות טכניות גבוהות. ירושלים היא בירת החדשנות החינוכית של ישראל וגן המדעקידס הוא אבן דרך נוספת שלנו ביישום חזון זה.”

 

תגובות סגורות