Latest News

לוקהיד מרטין והפנטגון מסרו את מטוס ה-F-35 ה-300

לוקהיד מרטין ומשרד ה-JPO בפנטגון ממשיכים את המומנטום וההתקדמות של תוכנית מטוס ה-F-35 עם מסירת המטוס ה-300. המטוס ה-300 הינו מדגם A ומיועד להצבה בבסיס חיל האוויר האמריקאי “היל” ביוטה.

197 מטוסים מתוך ה-300 שנמסרו הם מדגם A, 75 מדגם B ו-28 מדגם C. המטוסים נמסרו הן לכוחות המזוינים של ארה”ב והן לשותפים ולקוחות ברחבי העולם. יותר מ-620 טייסים ו-5,600 אנשי תחזוקה הוכשרו לעבודה על המטוס והצי הכולל טס במצטבר למעלה מ-140 אלף שעות טיסה.

עם עליית קצב הייצור והטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה שמייעלות את תהליך הייצור, לוקהיד מרטין נמצאת במסלול להקטנת עלויות מטוס F-35 מדגם A ל-80 מיליון דולר בשנת 2020 – סכום דומה או קטן ממחירו של מטוס מהדור הרביעי. הטמעת לקחים, ייעול תהליכים, אוטומציה בייצור, שדרוגים בכלי העבודה ויוזמות בשרשרת האספקה תרמו כולם להפחתה משמעותית במחיר המטוס ובייעול תהליכי העבודה. בין היתר ניתן לציין כי מחירו של מטוס F-35A ירד בכ-60 אחוז לעומת המטוס מהחוזה הראשון שנחתם; Touch labor  קטן ב-75 אחוז במשך חמש שנים; זמן הייצור הצטמצם ב-20% לעומת שנת 2015 ועוד.

תוכנית המטוס עמדה ביעדי המסירה לשנת 2017 עם 66 מטוסים שהועברו ללקוחות, נתון המדגים גידול של כ-40% לעומת שנת 2016. צפי המסירה לשנת 2018 עומד על 91 מטוסים כשעד 2023 היעד עומד על גידול קבוע עד לרמה של 123 מטוסים בשנה.

 

תגובות סגורות