רדוור מסכמת שנה מוצלחת של המשך צמיחה

חברת רדוור (NASDAQ: RDWR), ספקית מובילה של אבטחת סייבר ושל פתרונות אספקת יישומים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018 כולה.

הכנסותיה של רדוור ברבעון הרביעי של 2018 עלו בכ-9% לכ-63.8 מיליון דולר, בהשוואה  להכנסות של כ-58.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו הכנסות החברה בכ-11% לכ-234.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-211.4 מיליון דולר בשנת 2017.

ההכנסות באזור אמריקה הסתכמו ברבעון הרביעי 2018 בכ-27.7 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-28.7 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו ההכנסות באזור אמריקה בכ-5% לכ-102.5 מיליון דולר, בהשוואה לכ-97.9 מיליון דולר בשנת 2017.

ההכנסות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) עלו ברבעון הרביעי 2018 בכ-53% לכ-23.2 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-15.1 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 עלו ההכנסות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה בכ-34% לכ-75.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ-56.6 מיליון דולר בשנת 2017.

ההכנסות באזור אסיה פסיפיק ((APAC הסתכמו ברבעון הרביעי 2018 בכ-12.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של כ-14.6 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2017. בשנת 2018 הסתכמו ההכנסות באזור אסיה פסיפיק בכ-56.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-56.9 מיליון דולר בשנת 2017.

הרווח נקי (GAAP) ברבעון הרביעי 2018 עלה לכ-7.9 מיליון דולר (או 0.16 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-2.1 מיליון דולר (או 0.05 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2017.

הרווח נקי (GAAP) בשנת 2018 עלה לכ-11.7 מיליון דולר (או 0.25 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה להפסד נקי של כ-7.5 מיליון דולר (או 0.17 דולר למניה בדילול מלא) בשנת 2017.

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי 2018 עלה לכ-11.4 מיליון דולר (0.24 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-3.9 מיליון דולר (0.09 דולר למניה בדילול מלא) ברבעון המקביל בשנת 2017.

הרווח הנקי (Non-GAAP) בשנת 2018 עלה לכ-26.0 מיליון דולר (0.55 דולר למניה בדילול מלא), בהשוואה לרווח נקי של כ-7.6 מיליון דולר (0.17 דולר למניה בדילול מלא) בשנת 2017.

התוצאות על בסיס Non-GAAP מחושבות בניכוי השפעת תגמול מבוסס מניות, הפרשי שערי מטבע הנובעים מסעיפי המאזן ונכללים בהכנסות מימון, הפחת על נכסים בלתי מוחשיים, עלויות רכישה ועלויות ליטיגציה. שקלול מחודש של כל אחד מרכיבי ה-Non-GAAP של החברה לנתוני ה-GAAP שנאמדו, נכלל בסוף ההודעה לעיתונות של החברה (בשפה האנגלית).

נכון ל-31 בדצמבר 2018, ערך המזומנים, שווי מזומנים, הפיקדונות בבנקים לטווח קצר וארוך וניירות ערך סחירים של החברה עלה לכ-401.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-382.2 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר 2018, ולכ-344 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2017.

במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2018 רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-25.7 מיליון דולר. בשנת 2018 כולה רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-49.3 מיליון דולר.

במהלך הרבעון הרביעי ושנת 2018 כולה השתמשה החברה במזומנים לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של כ-4.3 מיליון דולר.

 

תגובות סגורות