קמטק מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון של 2019

הכנסות של 34 מיליון דולר, גידול של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד; שיעור רווח תפעולי של 21.5%

מגדל העמק, ישראל – 6 במאי, 2019 – חברת קמטק (נאסד”ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2019 אשר הסתיים ב-31 במרץ, 2019.

דגשים לתוצאות הרבעון הראשון של 2019:

  • הכנסות הרבעון הראשון הגיעו לשיא של 34.0 מיליון דולר, גידול של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
  • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ב-50.5% לעומת 47.7% ברבעון המקביל אשתקד; שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAPהסתכם 50.6% לעומת 48.5% ברבעון המקביל אשתקד;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-6.7 מיליון דולר, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.3 מיליון דולר, המהווים 19.6% מההכנסות ו-21.5% מההכנסות, בהתאמה;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-6.0 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.7 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא; המהווים צמיחה של 70% ו-59% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בהתאמה;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של 6.3 מיליון דולר עם יתרת מזומנים בהיקף של 61.0 מיליון דולר.

תחזית ההכנסות

הכנסות הרבעון השני של 2019 צפויות להיות גבוהות במעט מהכנסות הרבעון הראשון.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ”ל קמטק אמר: “אנו מרוצים מאוד מהתוצאות, בייחוד לאור ההתפתחויות האחרונות בשוק המוליכים למחצה. הצלחנו לשמור על צמיחה ברבעון, גידול של 25% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ויתר על כן, שיפרנו את הרווח התפעולי שלנו במעל ל-70% ביחס לאשתקד.”

“המומנטום שלנו נותר חיובי כפי שניתן לראות מההזמנות אותן קיבלנו בשבועות האחרונים למספר יישומים. במבט קדימה, אנו צופים לשמר ואף לשפר במעט את רמת ההכנסות שלנו ברבעון השני.”

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-34.0 מיליון דולר, גידול של 25% לעומת הכנסות של 27.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-17.2 מיליון דולר (50.5% מההכנסות), גידול של 32% בהשוואה ל-13.0 מיליון דולר (47.7% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2018. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של 2019 ב-17.2 מיליון דולר (%50.6 מההכנסות), גידול של 30% בהשוואה ל-13.2 מיליון דולר (48.5% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2018. השיפור ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר משינוי תמהיל המכירות שסופקו ברבעון.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-6.7 מיליון דולר (19.6% מההכנסות), זינוק של 87% בהשוואה לרווח תפעולי של 3.6 מיליון דולר (13.0% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2018. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-7.3 מיליון דולר (%21.5 מההכנסות), זינוק של 73% בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 4.2 מיליון דולר (15.4% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2018. השיפור נובע מהשיפור ברווח הגולמי.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-6.0 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא, גידול של 71% בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 3.5 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2018. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-6.7 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא, גידול של 59% בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 4.2 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2018.

נכון ל-31 במרץ 2019, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 61.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-54.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. במהלך הרבעון החברה החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 6.3 מיליון דולר.

תגובות סגורות