קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2019

חברת קמטק (נאסד”ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2019 אשר הסתיים ב-30 ביוני, 2019.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2019:

  • הכנסות הרבעון השני הגיעו לשיא של 34.3 מיליון דולר, גידול של 13% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
  • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ב-48.2% לעומת 48.9% ברבעון המקביל אשתקד; שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAPהסתכם 48.4% לעומת 49.0% ברבעון המקביל אשתקד;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-6.4 מיליון דולר, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-0 מיליון דולר, המהווים 18.5% מההכנסות ו-20.5% מההכנסות, בהתאמה;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-7.2 מיליון דולר או 19 סנט למניה בדילול מלא; הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-6.7 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא; המהווים צמיחה של 66% ו-46% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, בהתאמה;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של 7.3 מיליון דולר עם יתרת מזומנים בהיקף של 85.3 מיליון דולר.
    • יתרת המזומנים כוללת 16 מיליון דולר מהשלמת עסקת כרומה וכן תשלום סופי בסך 1.3 מיליון דולר הקשור למכירת חטיבת ה-PCB.

הודעה על חלוקת דיבידנד

דירקטוריון קמטק מודיע על חלוקת דיבידנד של 17 סנט למניה המשקף סכום מצטבר של כ- 6.5 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם ב-4 בספטמבר, 2019 לבעלי מניות אשר החזיקו במניות החברה לאחר סגירת המסחר בנאסד”ק ב-21 באוגוסט, 2019.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ”ל קמטק אמר: “תוצאות הרבעון השני של קמטק משקפות את הביצועים המצוינים שלנו עם שיא בהכנסות ורווחיות חזקה, זאת למרות החולשה הנוכחית בשוק המוליכים למחצה. אחת המשמעויות של אי הוודאות בשוק הינה שהלקוחות מזמינים ציוד לצרכי ייצור קצרי-טווח בלבד ועם זמני אספקה קצרים. כתוצאה מכך, אנו צופים יציבות בהכנסות שיסתכמו להערכתנו ב-31-33 מיליון דולר ברבעון השלישי.”

“במחצית הראשונה של 2019 הצגנו הכנסות מרשימות בהיקף של 68.3 מיליון דולר, גידול של 18% ביחס ל-2018, אשר בעצמה הייתה שנת שיא לקמטק ולתעשיית המוליכים למחצה. ביצועים אלו משקפים את מעמדה האיתן של קמטק בשוק. הצרכים הבסיסיים של השוק בציוד שלנו לא השתנו, וקמטק נמצאת בעמדה מצויינת להנות מהם ברגע שהשוק יחזור לצמיחה.”

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2019

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 ב-34.3 מיליון דולר, גידול של 13% לעומת הכנסות של 30.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-16.6 מיליון דולר (48.2% מההכנסות), גידול של 11% בהשוואה ל-14.9 מיליון דולר (48.9% מההכנסות) ברבעון השני של 2018. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של 2019 ב-16.6 מיליון דולר (%48.4 מההכנסות), גידול של 11% בהשוואה ל-14.9 מיליון דולר (49.0% מההכנסות) ברבעון השני של 2018.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-6.4 מיליון דולר (18.5% מההכנסות), גידול של 35% בהשוואה לרווח תפעולי של 4.7 מיליון דולר (15.5% מההכנסות) ברבעון השני של 2018. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-7.0 מיליון דולר (%20.5 מההכנסות), זינוק של 42% בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 5.0 מיליון דולר (16.3% מההכנסות) ברבעון השני של 2018.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-7.2 מיליון דולר או 19 סנט למניה בדילול מלא, זינוק של 66% בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 4.3 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2018. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ב-6.7 מיליון דולר או 18 סנט למניה בדילול מלא, גידול של 46% בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 4.6 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2018.

נכון ל-30 ביוני 2019, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 85.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-54.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. במהלך הרבעון החברה החברה ייצרה תזרים מזומנים חיובי של 7.3 מיליון דולר. בנוסף, החברה קיבלה סכום בהיקף של 1.3 מיליון דולר הקשור למכירת חטיבת ה-PCB בשנת 2017. כמו כן קמטק השלימה את עסקת כרומה וקיבלה 16 מיליון דולר בתמורה להנפקת מניות חדשות.

תגובות סגורות