חדשות היום

ראדא תעשיות אלקטרוניות מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019

המשך צמיחה חזקה בהכנסות אשר הסתכמו ב-11.3 מיליון דולר ברבעון השלישי, גידול של 60% ביחס לאשתקד

צופה הכנסות שיא שנתיות של מעל ל-43 מיליון דולר

נתניה, ישראל, 19 בנובמבר, 2019 – ראדא תעשיות אלקטרוניות בע”מ (NASDAQ: RADA) מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2019.

תמצית תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019

  • הכנסות שיא של 11.3 מיליון דולר, גידול של 60% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
  • צפי להכנסות שיא שנתיות של מעל ל-43 מיליון דולר;
  • שיעור הרווח הגולמי נותר יציב ברבעון השלישי – 36%;
  • ההשקעות המתמשכות במו”פ ובבניית נוכחות בשוק האמריקאי מניבות פירות משמעותיים;
  • מצבת המזומנים של החברה לתאריך ה-30 בספטמבר עמדה על 16.7 מיליון

תגובת ההנהלה

דב סלע, מנכ”ל ראדא אמר: “אנו מרוצים מאוד מהביצועים החזקים שלנו ברבעון השלישי, ומההכנסות שהגיעו לשיא של כל הזמנים, עם גידול משמעותי של 60% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. גידול זה משקף את הפירות המתמשכים מההשקעות ארוכות הטווח שלנו בטכנולוגיות המכ”ם וכן בהשקעות האחרונות בהקמת חברת הבת בארה”ב. במבט קדימה, שוק המכ”מים הטקטיים מראה צמיחה חזקה ואנו מזהים עניין וביקושים משמעותיים, בארה”ב ובשאר פלחי השוק הגלובאליים הרלוונטיים. אנו צופים שביקושים אלה יאיצו ויגבירו את הצמיחה של החברה ברבעונים הבאים. לאור שיעורי צמיחה אלה אנו מתקפים את תחזית ההכנסות השנתית למעל ל-43 מיליון דולר, בדרך לרבעון שיא נוסף ושנת שיא בתולדות ראדא. אנו צופים התייצבות בהוצאות התפעוליות  בטווח הקרוב, ויחד עם המשך הצמיחה, רואים מעבר לרווחיות במהלך 2020.”

 

תמצית תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019

ההכנסות הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 ב- 11.3 מיליון דולר, גידול של 60% בהשוואה להכנסות של 7.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018, וגידול של 12% ביחס לרבעון הקודם.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי של 2019 ב- 4.1 מיליון דולר (36% מההכנסות), גידול של 63% בהשוואה לרווח גולמי של 2.5 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון השלישי של 2018.

הוצאות התפעול הסתכמו ברבעון השלישי של 2019 ב- 4.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות תפעול של 2.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018. עיקר הגידול נובע מהוצאות מחקר ופיתוח והנהלה וכלליות, וכן מההשקעה של ראדא בנוכחות בארה”ב ובהקמת יכולות ייצור שם.

ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון השלישי של 2019 ב-0.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 0.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2018.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-0.7 מיליון דולר, או 2 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 0.02 מיליון דולר או 0 סנט למניה ברבעון השלישי של 2018.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכמה ב- 16.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 20.8 מיליון דולר בסוף שנת 2018, נוכח השקעות מתמשכות וגידול במלאים שמטרתם לתמוך בביקוש הגובר מצד לקוחות.

תמצית תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019

ההכנסות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-30.0 מיליון דולר, גידול של 53% בהשוואה להכנסות של 19.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

הרווח הגולמי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-10.8 מיליון דולר (36% מההכנסות), גידול של 53% בהשוואה לרווח גולמי של 7.1 מיליון דולר (36% מההכנסות) בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

הוצאות התפעול הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-12.7 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות תפעול של 6.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

ההפסד התפעולי הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-1.9 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 0.2 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ב-1.7 מיליון דולר, או 5 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 0.3 מיליון דולר, או 1 סנט למניה, בתשעת החודשים הראשונים של 2018.


מערכת ניו טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות