קמטק מדווחת על תוצאות שיא לשנת 2019 צופה המשך צמיחה במחצית הראשונה של 2020

מגדל העמק, ישראל – 20 בפברואר, 2020 – חברת קמטק (נאסד”ק ובורסת תל אביב: CAMT), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2019 אשר הסתיימו ב-31 בדצמבר, 2019.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של 2019:

  • הכנסות הרבעון הרביעי הסתכמו ב-33.2 מיליון דולר, בדומה להכנסות הרבעון הרביעי של 2018 ובהתאם לתחזית ההכנסות;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.6 מיליון דולר, הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-4 מיליון דולר, המהווים 13.8% מההכנסות ו-16.3% מההכנסות, בהתאמה;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-4.6 מיליון דולר והרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-5.4 מיליון דולר;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך של 7.5 מיליון דולר;

דגשים לתוצאות שנת 2019:

  • ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו ב-134 מיליון דולר; גידול של 9% ביחס לאשתקד;
  • הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-0 מיליון דולר;
  • הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-25.0 מיליון דולר;
  • הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-22.0 מיליון דולר;
  • הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-23.9 מיליון דולר;
  • תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת בסך 7 מיליון דולר בשנת 2019 אשר הגדיל את יתרת המזומנים ל-89.5 מיליון דולר;

תחזית ההכנסות

בהתבסס על הזמנות קיימות קמטק צופה כי הכנסות הרבעון הראשון של 2020 יסתכמו בכ-33-34 מיליון דולר. עם זאת, למרות הדרישה למוצריה של קמטק בקרב לקוחות סיניים, ההגבלות אותן הטילה ממשלת סין במטרה למנוע את התפשטות וירוס הקורונה יכולות ליצור עיכובים בהתקנות בסין, ובהתאמה להשפיע על הכנסות קמטק ברבעון הראשון.

מאחר ויש לנו ניראות טובה אל תוך הרבעון השני, ומתוך הנחה כי המצב כתוצאה מוירוס הקורונה ייפתר לא מאוחר מדי ברבעון השני, קמטק צופה כי הכנסותיה במחצית הראשונה של 2020 יגיעו לשיא של כ-70 מיליון דולר.

תגובת ההנהלה

רפי עמית, מנכ”ל קמטק אמר: “קמטק מסכמת את שנת 2019 עם הכנסות ורווח שיא. אני גאה בהישג מרשים זה, במיוחד לאור החולשה בשוק המוליכים למחצה בשנה זו. הצלחנו להציג צמיחה שנתית של 9% זאת בשעה ששוק המוליכים למחצה רשם ירידה של יותר מ-10%.”

“מנועי הצמיחה בשוק הנוגעים למוצרים שלנו נותרו חזקים במגוון יישומים ובהם רכיבי חיישנים למצלמות (CMOS), רכיבים לתקשורת 5G ומארזים מתקדמים. השוק הסיני הינו משמעותי לחברה ומהווה בעבורה מנוע צמיחה חשוב לטווח הארוך. אנו ממשיכים לקבל הזמנות מסין ובימים האחרונים אף קיבלנו מספר הזמנות למספר מערכות מלקוחות סיניים גדולים. בנוסף, הביקוש מטריטוריות אחרות נותר גם הוא גבוה. אנו מקווים כי המצב הנוכחי יסתיים בקרוב ותושבי סין יוכלו לחזור לחייהם הרגילים. התחלנו את שנת 2020 עם צבר הזמנות חזק ואנו מצפים להכנסות שיא של כ-70 מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה.”

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2019

הכנסות קמטק הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-33.2 מיליון דולר, בדומה להכנסות הרבעון הרביעי של 2018.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-15.8 מיליון דולר (47.7% מההכנסות) בהשוואה ל-16.7 מיליון דולר (50.4% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2018. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של 2019 ב-15.9 מיליון דולר (%48.0 מההכנסות), בהשוואה ל-16.8 מיליון דולר (50.6% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2018.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-4.6 מיליון דולר (13.8% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 6.2 מיליון דולר (18.7% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2018. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-5.4 מיליון דולר (%16.3 מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי non-GAAP של 6.9 מיליון דולר (20.7% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2018.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-4.6 מיליון דולר או 12 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 5.8 מיליון דולר או 16 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2018. הרווח הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-5.4 מיליון דולר או 14 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס non-GAAP של 6.4 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2018.

נכון ל-31 בדצמבר 2019, היו בידי קמטק מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 89.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-83.0 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2019. במהלך הרבעון הרביעי ייצרה קמטק תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 7.5 מיליון דולר.

תוצאות כספיות לשנת 2019

הכנסות קמטק הסתכמו ב-134.0 מיליון דולר, גידול של 9% בהשוואה להכנסות של 123.2 מיליון דולר בשנת 2018.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ב-64.8 מיליון דולר (48.3% מההכנסות), בהשוואה ל-60.8 מיליון דולר (49.4% מההכנסות) בשנת 2018. הרווח הגולמי על בסיס non-GAAP הסתכם בשנת 2019 ב-65.1 מיליון דולר (48.6% מההכנסות), בהשוואה ל-61.2 מיליון דולר (49.7% מההכנסות) בשנת 2018.

הרווח התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-22.0 מיליון דולר (16.4% מההכנסות), בהשוואה להפסד תפעולי של 20.0 מיליון דולר (16.3% מההכנסות) בשנת 2018. הרווח התפעולי על בסיס non-GAAP הסתכם ב-25.0 מיליון דולר (18.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח תפעולי של 22.2 מיליון דולר (18.0% מההכנסות) בשנת 2018.

הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-22.0 מיליון דולר או 57 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 18.7 מיליון דולר או 51 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2018. הרווח הנקי על בסיסNon-GAAP הסתכם ב-23.9 מיליון דולר או 62 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 20.9 מיליון דולר או 57 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2018.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות