STOP – טכנולוגיה חדשנית המזהה אי עצירה בתמרור “עצור” באמצעות התחברות למצלמות וידאו שקיימות במרחב הציבורי

המערכת שפיתחו דן מרינסקו וירין אדרי, בוגרי הנדסת תכנה ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון, משתמשת בבינה מלאכותית לזיהוי אי ציות לתמרור “עצור”, באמצעות ניתוח אותות וידאו ממצלמות בזמן אמת.

קטע הוידאו מועבר למאגר נתונים.

בעתיד תוכל המערכת לזהות גם עבירות כמו: כניסה לצומת לא פנויה ונסיעה בניגוד לכיוון התנועה. לדברי המפתחים ניתן לחבר את המערכת למצלמות קיימות הממוקמות ברחבי הערים מבלי להשקיע במשאבים נוספים ומבלי שיהיה צורך לשים שוטר בכל צומת.

כמעט מדי יום מתרחשת לה בישראל לפחות תאונה קטלנית אחת. מאמצים רבים מושקעים לצמצום מספר התאונות והפחתת מספר הנפגעים באמצעות הסברה ואכיפה, אך בפועל כמעט ולא ניתן לפקח על הנעשה בכבישים עקב מגבלות כוח אדם ואמצעים.  יום אחד, אחרי שהיו בעצמם עדים לתאונת דרכים, החליטו דן מרינסקו וירין אדרי, בוגרי הנדסת תכנה ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון, לנסות ולעשות סוף לתאונות. הם פיתחו מערכת המשתמשת בבינה מלאכותית ומזהה עבירות שכיום אינן ניתנות לאכיפה באמצעים אלקטרוניים, אלא רק ע”י נוכחות שוטר בשטח. כך, ובמסגרת פרויקט הגמר שלהם במכללה, בהנחייתה של ד”ר תמר שרוט, פיתחו השניים  את STOP– טכנולוגיה חדשנית לאכיפת עבירות תנועה באמצעות ניתוח אותות וידאו ממצלמות בזמן אמת. את המערכת ניתן לחבר למצלמות קיימות הממוקמות המרכזי הערים וכל זאת מבלי להשקיע במשאבים נוספים.

מרינסקו ואדרי: “מדובר בפתרון טכנולוגי פורץ דרך שכן עד היום לא נעשה שימוש במערכות לאכיפת עבירות תנועה באמצעות אות וידאו ממצלמות בזמן אמת ללא שימוש בחיישנים או גלאים כפי שאנו מציעים. המערכת שלנו מזהה אי עצירה מלאה לפרק זמן שניתן להגדיר בסמוך לקו העצירה. המערכת עוקבת אחרי כלי הרכב שנכנס לצומת ויכולה לזהות בו זמנית גם מספר מכוניות. לאחר שהמערכת מזהה שרכב מסוים לא עצר עצירה מלאה, היא מזהה את לוחית הרישוי של הרכב. תיעוד העבירה נשמר  ביחד עם לוחית הרישוי, תאריך ושעת העבירה והמידע ישודר למאגר נתונים, למשל, מאגר הנתונים של המשטרה או המוקד העירוני”.

באמצעות הטכנולוגיה של STOP ניתן יהיה לאכוף מגוון עבירות תנועה כמו: אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה, נסיעה בניגוד לכיוון התנועה, אי מתן זכות קדימה בצומת, כניסה לצומת לא פנויה, כניסה לצומת שלא מהנתיב המסומן ועוד.

מרינסקו ואדרי: “הרעיון לפיתוח המערכת עלה אחרי שיום אחד בדרכנו הביתה מהמכללה היינו עדים לתאונת דרכים כאשר אחד הנהגים לא עצר בצומת עם תמרור עצור. אנו סבורים שבעקבות הטמעת המערכת תיווצר הרתעה משמעותית בצמתים כך שנהגים רבים יצייתו לתמרור ‘עצור’. התוצאה הסופית תוביל לירידה בתאונות הדרכים”.

ראש המחלקה להנדסת תכנה ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע”ש סמי שמעון, קמפוס אשדוד, ד”ר מרינה קניאז’נסקי: “זוהי מערכת חכמה העושה שימוש בבינה מלאכותית והיא בעלת חשיבות חברתית עצומה שעשויה לצמצם את מספר תאונות הדרכים ואת מספר הנפגעים. ההכשרה המולטי-דיסציפלינרית שאנו מקנים לסטודנטים שלנו במחלקה להנדסת תכנה ובכלל במכללה, נותנת להם יתרון משמעותי בתכנון ופיתוח מוצרים ופתרונות חדשניים לתועלת הציבור”.


דן מרינסקו וירין אדרי צילום אלבום פרטי

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות