HAYDON KERK, מוצרים לתנאי טמפרטורה קיצוניים

רכישת חברת KERK  ע”י חברת HAYDON מאפשרת תכנון אקטואטורים ליניאריים לתנאי טמפרטורה קיצוניים של עד 40- מעלות. HaydonKerk Motion Solutionsשילוב מנועי צעד עם תכונות עבודה בטמפרטורות קיצוניות יחד עם אום מסוג KERKITE המתאפיין במקדם התפשטות הדומה לפלדת 303 מאפשר ביצועים גבוהים גם בטמפרטורות נמוכות.

חברת HAYDONKERK, ארה”ב הינה החברה המובילה בתחום בורגי הובלה מסוג ACME משולבים אומים ללא חופש, מנועי צעד ליניאריים זעירים, מוטות החלקה ואקטואטורים.

 נמרוד מנשה

מדיטל קומוטק בע”מ

טלפון :    2000200 – 073.

ישיר    :   2000210 – 073

נייד    :     3210 492 – 054

דוא”ל :   nimrod@medital.co.il

אתר     :       http://www.medital.co.il

תגובות סגורות