Latest News

חברת KLA-TENCOR האמריקאית רוכשת את אורבוטק

חברת KLA-TENCOR  האמריקאית, מובילה עולמית בתהליכי ייצור שונים של מוליכים למחצה, הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת מניות אורבוטק בעיסקה משולבת שתשולם במזומן ובמניות.

עפ”י ההסכם, תשלם KLA 38.86 דולר במזומן, ו-0.25 מניית KLA לכל מניית אורבוטק, המייצגים תמורה כוללת של כ-69.02 דולר למניה, בסכום כולל של כ-3.4 מיליארד דולר.

לדברי אשר לוי, מנכ”ל אורבוטק: “הרכישה הינה הוכחה נוספת למיצובה של אורבוטק בשווקים בהם היא פעילה, ולעוצמת המודל העסקי שלה. ההסכם בין החברות מחזק משמעותית את סיכויי החברה המשותפת להתמודד בהצלחה עם גלי ההשקעה הגדולים הצפויים בשנים הקרובות בעולם האלקטרוניקה. החיבור ישפר את עתידם של עובדינו וייצר ערך רב לבעלי המניות שלנו. השילוב עם KLA יגדיל משמעותית את פוטנציאל הצמיחה של אורבוטק בכך שהוא יאפשר לנו למנף את המובילות הטכנולוגית של KLA להאיץ את תכניות פיתוח המוצרים שלנו, ולשפר את היצע הפתרונות שלנו ללקוחותינו. אורבוטק תמשיך לפעול כיחידה אחת תחת המותג אורבוטק, ומטה החברה ימשיך לפעול מיבנה”

לדברי ריק וולאס, נשיא ומנכ”ל KLATENCOR, “רכישה זו עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו הקוראת לצמיחה מתמשכת ורווחית, ע”י התרחבות לשווקים סמוכים בשיעורי צמיחה גבוהים. KLA  ואורבוטק הן שתי חברות התואמות באופן יוצא דופן בהתייחסותן לאנשים, תהליכים, טכנולוגיות ופריסה עולמית, ובכך מאפשרות יחד הזדמנויות חדשות משמעותיות לצמיחה ולהרחבת פורטפוליו המוצרים. השילוב בין החברות יחזק את מעמדנו בתחום הצומח של חטיבת המוליכים למחצה, ירחיב באופן משמעותי את נוכחותנו בשוק הסיני בעל החשיבות הגוברת, ובנוסף יפתח הזדמנויות חדשות עבור החברה במשולבת בתחומי המעגלים המודפסים המתקדמים והצגים השטוחים. כמו-כן, נוכחותה האיתנה ורבת השנים של KLA בישראל, תתרחב באופן משמעותי, ופעילותנו בישראל – אותה אנו רואים כמדינה בעלת חשיבות טכנולוגית עולמית מרכזית – תמשיך להוות חלק מרכזי מחברת KLA”.

בתמונה –  אשר לוי, מנכ”ל אורבוטק, קרדיט צילום: עופר חן

תגובות סגורות