סיוה צופה הכנסות של 142-146 מיליון דולר ב-2022

סיוה צופה הכנסות של 142-146 מיליון דולר ב-2022

סיימה את הרבעון הראשון עם צמיחה של 35% בהכנסות לשיא של 34.4 מיליון דולר, וזינוק של 109% ברווח התפעולי המתואם ל-5.5 מיליון דולר

(הרצליה, 10 במאי 2022)  ספקית טכנולוגיות הקישוריות והחישה החכמה סיוה (נאסד”ק: CEVA), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של השנה, שהסתיים ב-31 במרץ. הכנסות החברה ברבעון הראשון גדלו ב-35% לעומת הרבעון המקביל לשיא של 34.4 מיליון דולר. זאת לעומת התחזית הממוצעת בוול-סטריט להכנסות של 32.93 מיליון דולר.

בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות, שירותים וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-56% לעומת הרבעון המקביל והגיעו לשיא של 22.4 מיליון דולר, כ-65% מסך ההכנסות; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-9% לעומת הרבעון המקביל ל-12 מיליון דולר, כ-35% מסך ההכנסות.

1 סנט מעל התחזיות

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם ב-0.5 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי וההפסד למניה הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר וב-7 סנט, בהתאמה, לעומת הפסד של 3.6 מיליון דולר ו-16 סנט ברבעון המקביל.

על בסיס Non-GAAP, גדל הרווח התפעולי ב-109% ל-5.5 מיליון דולר, והרווח הנקי גדל פי 16 ל-4.2 מיליון דולר. בשורה התחתונה, גדל הרווח למניה פי 18 והסתכם ב-18 סנט, 1 סנט מעל תחזיות האנליסטים.

קופת המזומנים, הבטוחות הסחירות והפיקדונות הבנקאיים של סיוה גדלה בסוף הרבעון הראשון ל-162.4 מיליון דולר.

14 הסכמים חדשים

במהלך הרבעון הראשון חתמה סיוה על 14 הסכמים לרישוי טכנולוגיות ותכנון שבבים, מתוכם 3 עם לקוחות חדשים. ההסכמים היו לאספקת טכנולוגיות למגוון שווקים רחב, בהם סמארטפונים, בית חכם, מחשבים אישיים, מערכות עזר לנהיגה, ותקשורת לווינים דור 5 במסלול נמוך (LEO).

בפילוח גיאוגרפי, 5 מתוך 14 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, 4 הסכמים בארה״ב, 3 באסיה-פסיפיק, ו-2 הסכמים באירופה.

נתונים עיקריים*:

 באלפי $, למעט רווח למניה רבעון 1   2022        רבעון 1   2021        %
הכנסות 34,433 25,402 35%+
רווח גולמי

שיעור רווח גולמי

28,900

84%

23,349

92%

24%+
רווח תפעולי

שיעור רווח תפעולי

5,507

16%

2,629

10%

109%+
רווח נקי

שיעור רווח נקי

4,214

12%

254

1%

1559%+
רווח מדולל למניה 18 סנט 1 סנט 1700%+
מזומנים ושווי מזומנים 162,375 174,137  

* בנטרול הפחתת נכסים לא-מוחשיים והוצאות הקשורות לרכישות בסך 1.6 ו-0.7 מיליון דולר נטו ברבעון הראשון של 2022 וברבעון המקביל; הפסד נטו בסך 0.9 מיליון דולר הנובע משערוך השקעה בני״ע; והוצאות עבור תגמולים מבוססי מניות ברבעון הראשון וברבעון המקביל בסך 3.4 ו-3.2 מיליון דולר נטו, בהתאמה.

(התאמת נתוני GAAP  ל-Non-GAAP מופיעה מטה)

 

531 מיליון מוצרים ברבעון

מנכ”ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: “הביצועים החזקים ברבעון הראשון מוכיחים את הדומיננטיות של סיוה בתחום טכנולוגיות הקישוריות האלחוטיות והיכולת לספק פתרונות למגוון שווקים רחב. טכנולוגיות הקישוריות והבינה המלאכותית למכשירי קצה פותחות בפנינו הזדמנויות עצומות להרחבת הפעילות – כפי שהתבטא בהכנסות השיא מהסכמי רישוי ותכנון שבבים, שגדלו ב-56% לעומת הרבעון המקביל.

״היסודות החזקים של סיוה מתבטאים גם בצמיחה בתמלוגים. מספר המוצרים המבוססים על הטכנולוגיות שלנו הגיע לשיא של 531 מיליון, כולל הגדלת הנתח של סיוה בשוק הסמארטפונים – למרות השפעת סגרי הקורונה בסין על רבות מלקוחותינו״.

מתוך 531 מיליון המוצרים שסופקו ברבעון הראשון, כ-100 מיליון (19%) היו בקטגוריית התקשורת הסלולרית לסמארטפונים. מספר המוצרים בקטגוריית תחנות הבסיס וה-IoT זינק ב-104% לעומת הרבעון המקביל לשיא של 431 מיליון, כ-81% מסך המוצרים מבוססי סיוה.

קופת המזומנים: 162 מיליון דולר

סמנכ”ל הכספים של סיוה, יניב אריאלי, הוסיף: “הביצועים הכספיים החזקים ברבעון הראשון הניבו הכנסות שיא של 34.4 מיליון דולר, והכפלת הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ל-5.5 מיליון דולר בין השאר כתוצאה מהתייעלות תפעולית. סיימנו את הרבעון עם קופת מזומנים, בטוחות סחירות ופיקדונות בנקאיים של כ-162 מיליון דולר״.

התחזית ל-2022: הכנסות של 142-146 מיליון דולר

לאור התוצאות החזקות ברבעון הראשון, דומיננטיות החברה בתחום טכנולוגיות הקישוריות, והגידול בנתח השוק של יצרנית סמארטפונים גדולה – מעלה סיוה את תחזית ההכנסות ל-2022. החברה צופה לסיים את השנה עם הכנסות של 142-146 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של כ-17% לעומת 2021. תחזית זו לוקחת בחשבון הסרה הדרגתית של סגרי הקורונה בסין.

בנוגע לרבעון השני, הרווח הגולמי המתואם של סיוה צפוי להסתכם בכ-82%. הוצאות התפעול, בנטרול הוצאה בסך 3.3 מיליון דולר בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים והפחתה לא מוחשית בסך 1.1 מיליון דולר בגין רכישות, צפויות להסתכם ב-23-24 מיליון דולר, בדומה לרבעון הראשון. הכנסות המימון צפויות להסתכם בכ-0.4 מיליון דולר. המס המתואם ברבעון השני צפוי להסתכם בכ-27%, בדומה לרבעון הראשון, ומספר המניות ברבעון השני צפוי לעמוד על 24 מיליון.

מערכת ניו-טק מגזין גרופ

תגובות סגורות